We gebruiken cookies op onze website.

De aanpak voor het vroegtijdig signaleren van werknemers met geldzorgen

Zijn jouw medewerkers hun Geldzorgen De Baas?

Maak nu een afspraak

Ga ook concreet aan de slag!

Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we de concrete en effectieve oplossingen die financiële problemen voor werknemers voorkómen en die kosten voor werkgevers verlagen.

Werknemersscan

De Werknemersscan Geldzorgen De Baas geeft inzicht in de negatieve impact van geldzorgen op jouw medewerkers en organisatie, biedt handvatten voor verbeterkansen en is een nulmeting voor het monitoren van resultaten.

Training Bewust Geldzorgen de Baas

Met de trainingen zetten we bewustwording in als eerste stap om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers financieel fit worden en blijven. Met onze trainingen krijg je de benodigde inzichten in wat de impact is van geldzorgen, wat stress met mensen kan doen en hoe je de juiste tools kunt gebruiken.

Training voor toeleiders en begeleiders

Voor toeleiders en begeleiders van jonge mensen met een risico op afstand tot de arbeidsmarkt. Toeleiders en begeleiders kunnen een belangrijke rol hebben in het voorkomen en verminderen van geldzorgen door tijdig te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken en door te verwijzen.

Het begrijpelijke loonstrookje

Een begrijpelijke loonstrookje is natuurlijk een mooie en belangrijke stap wanneer het om bewustwording gaat. Het begrijpelijk loonstrookje is een mooie toevoeging van het normale loonstrookje en geeft het broodnodige besef van wat er allemaal van je loon betaald moet worden. 

De vertrouwenspersoon

Vertrouwen zul je moeten verdienen. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is essentieel om geldzorgen binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken. 

Dialoogsessie

Met onze dialoogsessie wordt iedereen, inclusief de begeleider, uitgenodigd om te zeggen wat er gezegd moet worden

Toolkit

Er zijn heel veel hulpmiddelen op de markt die kunnen helpen bij geldproblemen. Naast het doorverwijzen is het belangrijk dat je ook gelijk ondersteuning voor je situatie kunt krijgen. Je kunt hier in alle vertrouwen naar doorverwijzen of gelijk toepassen wanneer nodig. 

De morele arbeidsovereenkomst

Iedereen die in loondienst werkt heeft een arbeidsovereenkomst waarin de afspraken van werknemer en werkgever worden besproken. Wanneer het gaat over een gezonde financiële bedrijfscultuur zijn de zachte criteria essentieel.

De Budget Binder

De Budget Binder is een essentiële tool voor werkgevers die willen bijdragen aan de financiële gezondheid van hun werknemers. Door de Budget Binder aan je team te geven, bied je hen waardevolle tips en hulpmiddelen om hun financiën beter te beheren. Dit helpt niet alleen om financiële problemen te voorkomen, maar vermindert ook stress en bevordert een positieve werkomgeving.

Durf jij all-in te gaan? Ontdek de morele arbeidsovereenkomst!

Duurzame armoedebestrijding vraagt om uithoudingsvermogen. Het gaat immers om een fundamentele verandering in het bestaan van mensen die soms al generatieslang met geldgebrek kampen. Nodig zijn dus de wil om het probleem echt bij de kop te pakken, het besef dat dagsuccessen pas het begin zijn, en vooral een actieve rol van álle betrokkenen. Zó draagt Moedige Dialoog bij aan minder financiële ellende en meer financiële redzaamheid.

Ga in gesprek met Desiree

35% van de werknemers heeft moeite met rondkomen
Werknemers met schulden kost €13.000 per jaar
6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim
20% afname arbeidsproductiviteit
Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat hulp wordt gezocht

Een glasheldere visie geeft richting aan antwoorden

De concrete oplossingen die Moedige Dialoog binnen de aanpak Geldzorgen de Baas aanbiedt zijn het resultaat van een flinke portie praktijkervaring en een hele heldere visie op de aanpak van schuldenproblematiek. Deze inhoudelijke pijlers borgen een duurzaam resultaat en vormen daarom het uitgangspunt binnen de mix aan oplossingen die we aanbieden:

Bewustwording

Het bewust zijn van geldzorgen is geen vast gegeven. Wat de één als problematisch ervaart, valt voor de ander wel wat mee. Werken aan bewustwording is de eerste stap naar de aanpak van geldzorgen.

Vertrouwen

Wanneer je ontdekt dat je een geldzorgen hebt, is dat probleem nog niet gedeeld. Schaamte en angst vormen dan drempels om dat te delen. Je kwetsbaar opstellen en je geldzorgen delen?

Ondersteuning

Alleen een probleem wat is gedeeld is een probleem wat je kunt helpen op te lossen. Binnen de gevoeligheid van geldzorgen wil je natuurlijk oplossingen gebruiken die werken.

Ik help je graag verder met het kiezen van een passend antwoord. Bekijk ook onze proceskaart eens voor een helder inzicht in de stappen die we kunnen zetten!

Karlijn van Riet
Sales- en relatiemanager

Samen investeren in financiële redzaamheid

Een werkgever moet geen hulpverlener zijn maar zich bewust zijn dat praten over geldzorgen schaamte en taboe doorbreken. 

Voordelen voor werknemers

  • Voorkomen van het opbouwen van grote(re) schulden
  • Verminderen van financiële stress
  • Herkennen dat andere collega's mogelijk ook geldzorgen hebben 
  • Bevorderen van inzicht krijgen in het concrete beleid van de werkgever

Voordelen voor werkgevers

  • Creëeren van randvoorwaarden om geldzorgen bespreekbaar te maken
  • Verminderen van ziekteverzuim
  • Bevorderen van arbeidsproductiviteit
  • Bespreken van vitaliteit met je werknemers 

Nóg niet overtuigd? Deze mensen gingen je al voor

“Best spannend!” Rabobank Midden-Brabant onderzoekt geldzorgen van medewerkers. ‘Verantwoordelijkheidsgevoel gaf daarvoor de doorslag’.

Lilian Damen
Coöperatief directeur Rabobank Tilburg en omstreken

“Het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige was indrukwekkend, een eye-opener. Dat verdient mijn inziens veel respect!”

Marc Oomen
VDL Groep BV

''Twee indrukwekkende bijeenkomsten die ons gaan helpen met onze mensen en klanten het gesprek aan te gaan.”

Peter Croonen
Rabobank | Regio Brabant

“Richtlijnen gekregen hoe we in gesprek kunnen gaan. We willen onze medewerkers ondersteuning bieden bij financiële zorgen en voor de juiste begeleiding zorgen.”

Jennifer van der Leegte
VDL Groep BV

“De training heeft ervoor gezorgd dat ik een kleine reminder kreeg waar ik mijn werk ook alweer voor doe en dat vond ik erg mooi om te zien.”

Emma Boerekamps
Impact 040 Project Support at DLL / Rabobank / Brainport

Allereerst door een scan te doen die vaststelt hoeveel werknemers met geldstress kampen én of het bedrijfsklimaat veilig genoeg is om over te praten. 

Wanneer je weet dat je een probleem hebt, is dat probleem nog niet gedeeld. Schaamte en angst vormen drempels om je probleem te delen. In de praktijk doe je dat alleen bij mensen die dichtbij je staan en die je voor 100% vertrouwt. En vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt. Het aanstellen van vertrouwenspersonen die ervaring hebben met geldzorgen is essentieel om financiële problematiek binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken, maar door iemand een vertrouwenspersoon te noemen wordt hij/zij nog niet in vertrouwen genomen, daar is meer voor nodig. 

Alleen een probleem wat is gedeeld is een probleem wat je kunt helpen op te lossen. Binnen de gevoeligheid van geldzorgen wil je natuurlijk oplossingen gebruiken die werken. Dat betreft ondersteunen bij het herkennen van signalen tot aan doorverwijzen voor de juiste ondersteuning. Vroegtijdig signalen herkennen voorkomt ziekteverzuim, afname arbeidsproductiviteit, financiële stress en uiteindelijk doorverwijzen naar schuldhulpverlening. 

Het bewustzijn van geldzorgen is geen vast gegeven, wat de een als problematisch ervaart valt voor de ander mee. Werken aan bewustwording is de eerste stap naar de aanpak, want wanneer iemand geen probleem ervaart kun je diegene ook niet verder helpen. Als werkgever moet je hier bewust van zijn. 

Het begrijpen van de loonstrook geeft inzicht over wat die bedragen uiteindelijk betekenen voor het dagelijks leven van de werknemers. Dit inzicht alleen is natuurlijk niet genoeg. Dat betekent dat je bereidt moet zijn om met je werknemers hierover te praten en daar waar nodig te ondersteunen. Een begrijpelijke loonstrook die aangeeft wat het leven kost en hoe je hiermee om kan gaan kan een werknemer uiteindelijk verder helpen. 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met ons!

Geldzorgen de Baas

Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we effectieve oplossingen om financiële problemen voor de werknemer te voorkómen en om kosten voor de werkgever te verlagen. 

Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers in dienst met grote geldzorgen. Waarschijnlijk gaat het om veel méér werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen. Liever eerder dan later, om oplopende schulden én kosten te voorkomen.

Neem vrijblijvend contact met ons op