We gebruiken cookies op onze website.

Tools voor bewustwording

Werknemersscan

Steeds meer werkgevers hebben werknemers met geldzorgen. Láng niet elke werkgever weet dit. Financiële stress gaat ten koste van het welbevinden van uw collega’s. Dat eist ook zijn tol op de werkvloer. Werknemers met geldzorgen zijn minder productief, presteren slechter, hebben vaker concentratieproblemen en verliezen de controle over het dagelijks leven. Het gevolg? Meer ziekteverzuim of zelfs uitval. Hoe houdt u als werkgever de regie? De werknemersscan is een slim startpunt. 

Deze bedrijven gingen je o.a. voor:

Werknemersscan Geldzorgen De Baas

Hebben uw werknemers geldzorgen? Durven ze hulp te vragen? Gaan ze uitvallen? Weten ze wat u als werkgever te bieden hebt? De Werknemersscan Geldzorgen De Baas bestaat uit een anonieme online vragenlijst die uw werknemers zelf kunnen invullen. De scan geeft inzicht in de invloed van geldzorgen op uw medewerkers en op uw organisatie. Nu én op het moment dat geldzorgen toenemen. De Werknemersscan Geldzorgen de Baas laat u haarscherp zien hoe uw organisatie ervoor staat, waar u sterk en minder sterk staat ten opzichte van de norm en wat zinvolle maatregelen zijn.

Stuur mij vrijblijvend meer informatie''Wij dachten een laagdrempelige organisatie te zijn, en dat collega's met (geld)zorgen bij de leidinggevende of coach aan de bel zouden trekken om hulp te vragen. Toen we de resultaten van de werknemersscan zagen, bleek dit tegen te vallen. Voor ons was dit confronterend, maar ook ontzettend waardevol. Samen met Moedige Dialoog hebben we een aanpak bedacht hoe we dit kunnen verbeteren.''

 

Patricia Schiphorst | HR-Manager
Dokwurk 

35% van de werknemers heeft moeite met rondkomen
Werknemer met schulden kost €13.000 per jaar
6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim
20% afname arbeidsproductiviteit
Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat hulp wordt gezocht

De kracht van de Werknemersscan:

 • Zicht op de situatie in uw organisatie
 • Anonieme scan zorgt voor oprechte antwoorden
 • Analyse én advies door specialist op geldzorgen vanuit werkgeversperspectief
 • Heldere rapportage
 • Concrete adviezen om maatregelen te treffen
 • Ontzorging tijdens het traject
 • Heldere businesscase

 

 

“Hoe kun je werknemers met schulden het beste benaderen? We wisten dat er geldzorgen speelden onder onze medewerkers en vonden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen als werkgever. In samenwerking met Moedige Dialoog zetten we een jongerenscan in en volgden we een training, die ons beide nieuwe inzichten opleverden. Hoe benaderbaar ben je, hoe richt je je organisatie hierop in en hoe signaleer je problemen op dit vlak tijdig als manager? We deden al veel voor onze collega’s, maar hebben concrete stappen kunnen zetten om werknemers met geldzorgen tijdig te signaleren en te verwijzen via de juiste kanalen. Moedige Dialoog toonde zich erg betrokken en begeleidde het traject goed, waardoor de belasting van ons als organisatie beperkt bleef.”

Vera Linskens | Human Resources
McDonald’s Apeldoorn-Deventer-Zutphen

Goed werkgeverschap

Financiële zorgen hebben direct impact op het welbevinden van uw werknemer. Oog hebben voor deze problematiek past bij goed werkgeverschap. Helaas rust op praten over geldzorgen nog te vaak een taboe. Dat maakt het onderwerp zo lastig. U denkt wellicht benaderbaar te zijn voor uw collega’s. Maar durven zij u wel echt om hulp te vragen? In hoeverre spelen er geldzorgen? Weet men bij wie men terecht kan? Heeft u zicht op de situatie? Weet u zelf de juiste routes te bewandelen als problemen zich voordoen? Kunnen uw medewerkers bij u terecht en doen ze dat ook? Met de Werknemersscan Geldzorgen de Baas krijgen uw medewerkers de kans om anoniem te delen hoe deze zaken ervoor staan. Voor u is deze feitelijke weergave van de situatie van onschatbare waarde. Dit stelt u in staat om maatregelen te nemen. Met als resultaat dat u uw werknemers op een goede manier kunt ondersteunen.

De werknemersscan. Zo werkt het.

Gemiddeld is de doorlooptijd van de Werknemersscan 4 weken.

Stap 1: Intake

We nemen samen de aanleiding, doelgroep, uitvoering en startdatum door. En we bespreken segmentatiemogelijkheden. Denk aan segmenteren op locatie of afdeling.

Stap 2: Het traject

We begeleiden u tijdens het traject. Zo ontvangt u mails, teksten en reminders van ons, die u in de communicatie met uw werknemers kunt gebruiken. Uw medewerkers kunnen de scan op elk gewenst moment online invullen. Via hun telefoon, laptop of desktop. Op het laatste opmerkingenveld na worden alle antwoorden met schuif schalen gegeven. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 7 minuten. 

Stap 3: Analyse en rapportage

De data is verzameld, onze analisten gaan aan de slag. U ontvangt van ons een rapportage die u inzicht geeft in hoe uw medewerkers scoren ten opzichte van de norm. Hoe staat het er onder uw werknemers voor met de financiële stress, de mate waarin dit impact heeft welbevinden, arbeidsproductiviteit en baanloyaliteit? En zijn er buffers om deze effecten te dempen? Dit inzicht helpt u om maatregelen in te zetten die specifiek voor uw organisatie zinvol en effectief zijn.

Stap 4: Advies

We plannen een rapportage- en adviesgesprek waarin we de resultaten bespreken en u helpen met eventuele vervolgstappen. “Moedige Dialoog begeleidde ons met grote betrokkenheid. Dat gaf van het begin af aan vertrouwen. Ze hebben het tijdspad uitgezet, mails uitgewerkt en klaargezet en de scan gefinetuned. Na de scan leverden ze ons heldere adviezen waar we als organisatie echt wat mee kunnen. De Werknemersscan heeft ons als management wakker geschud en dat is ontzettend waardevol.”

Cor Overduin | Adjunct Directeur
Hoppas Kinderopvang

Businesscase: Geldzorgen De Baas

85% van de werkgevers onderschrijft dat geldzorgen een negatieve impact hebben op hun werknemers én op hun bedrijfsvoering*. De cijfers liegen er niet om. De emotionele tol van financiële stress is hoog voor werknemers. En dit vindt zijn weerklank op de werkvloer. Zo gaan geldzorgen al gauw gepaard met een verlies van 20% aan arbeidsproductiviteit. En collega’s met geldstress kennen jaarlijks gemiddeld 6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim. Reken dit om naar de financiële impact op uw bedrijfsvoering en u begrijpt dat de werknemersscan Geldzorgen de Baas zich snel terugverdient.

* Deloitte 2022 “(Onzichtbare) geldzorgen op de werkvloer”.


Ik ontvang graag een vrijblijvende offerte

 

Het resultaat: Geldzorgen De Baas

Wat levert de Werknemersscan Geldzorgen de Baas u concreet op?

 • Inzicht in financiële stress onder uw collega’s
 • Zicht op de negatieve effecten op welbevinden, arbeidsproductiviteit en baanloyaliteit
 • Een overzicht van de resultaten en van de situatie in uw bedrijf ten opzichte van de  landelijke normscores voor werkenden in Nederland
 • Concrete adviezen om maatregelen te nemen

Begeleiding

Samenwerken met Moedige Dialoog betekent samenwerken met een betrokken partij, die specialist is op het gebied van geldzorgen vanuit werkgeversperspectief. We weten bovendien dat u geen ruime tijd over heeft om het traject en de communicatie rondom de werknemersscan te organiseren. U kunt rekenen op ondersteuning bij de organisatie. Samen met u zetten we een tijdspad uit. We finetunen de scan en we leveren u teksten en documenten aan die u kunt gebruiken in de communicatie met uw collega’s. Goede begeleiding is het halve werk.“De hoeveelheid organisaties die diensten gericht op schulden aanbieden is enorm, maar Moedige Dialoog benadert het probleem vanuit werkgeversperspectief. Dat is uniek en voor werkgevers waardevol. Het onderwerp ‘geldzorgen’ is voor bedrijven relevant en actueel. Toch wordt het vaak pas opgepakt als er sprake is van loonbeslag. Moedige Dialoog heeft veel specifieke kennis in huis, maakt het complexe onderwerp helder en biedt concrete handvatten hoe je als werkgever om kunt gaan met schulden bij je werknemers.” 


Anne Kranenburg | Communicatieadviseur
RMU

Is uw belangstelling voor de Werknemersscan gewekt? Wilt u weten welke kansen de Werknemersscan Geldzorgen De Baas uw organisatie biedt? We bespreken het graag met u in een vrijblijvend gesprek. Neem contact met ons op of laat u terugbellen.