We gebruiken cookies op onze website.

Organisatie

Moedige Dialoog is een stichting met een bestuurder en werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Raad van Toezicht

Arjan de Jong

Raad van Toezicht

Bij Arjan begint iets vaak met verwondering over een situatie. En daarna volgen de creativiteit en de zoektocht naar nieuwe oplossingen.

Haroon Sukhraj

Raad van Toezicht

Geldzorgen en bijbehorende stress. Het is een maatschappelijk probleem dat helaas óók in Nederland voorkomt.

Sylvia de Bruijn

Raad van Toezicht

Vanuit mijn eigen ervaringen bij het ontwikkelen van oplossingen voor de schuldenproblematiek weet ik hoe belangrijk het is om de handen ineen te

Ed den Besten

Publiek/private samenwerking - Draagvlak creëren - Inzetten netwerk - Financiën

Ik heb 36 jaar bij Rabobank gewerkt waarvan de laatste 22 jaar als eindverantwoordelijk directeur van diverse lokale banken.

Foto Ed den Besten

Vergoeding leden Raad van Toezicht.
De vijf leden van de Raad van Toezicht van Moedige Dialoog ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Raad van Advies

PARTICULIER

Anneke Krakers

Raad van Advies

Niemand zou in armoede moeten leven. Een meer rechtvaardige verdeling van dat wat er is, is hard nodig.

Ricco de Goede

Raad van Advies

Ik werk nu bijna 25 jaar binnen de armoede en schulden wereld.

PUBLIEK

Gerria Toeter-Aalderink

Raad van Advies

Marian Kemper

Raad van Advies

Geldzorgen zijn een urgent, maatschappelijk probleem. Het is een enorme puzzel hoe dit vraagstuk samen aan te pakken en op te lossen.

PRIVAAT

Floris Went

Raad van Advies

Het groeiende probleem rond bestaanszekerheid in Nederland vraagt om innovatieve samenwerkingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en

Arjo Kamp

Raad van Advies

ERVARINGSKENNIS

ONDERWIJS/INNOVATIE EN KENNIS

Cees Brouwer

Raad van Advies

Tijdens mijn werkzaamheden bij een ROC zag ik hoe moeilijk het voor jongeren kan zijn als zij voor het eerst op eigen benen kom

Bo Dury

Raad van Advies

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies komt vier keer per jaar bij elkaar. De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur.