We gebruiken cookies op onze website.

Haroon Sukhraj

Raad van Toezicht

Geldzorgen en bijbehorende stress. Het is een maatschappelijk probleem dat helaas óók in Nederland voorkomt. Door samenwerking tussen overheden, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven én de mensen om wie het écht gaat te ondersteunen, willen we een bijdrage leveren aan het voorkómen en oplossen van deze problematiek. Als lid van de Raad van Toezicht wil ik graag bijdragen aan het goede werk dat het bestuur en team van Moedige Dialoog hier doen. Dit doe ik door mee te denken en hierbij ook mijn 2 decennia aan ervaring als verandermanager en bedrijfskundige te gebruiken. Het is een voorrecht om bij te kunnen dragen aan een team dat dit helaas noodzakelijke werk in Nederland met hart en ziel doet.