We gebruiken cookies op onze website.

Klachtenregeling

Stichting Moedige Dialoog Nederland streeft naar een transparante en
zorgvuldige manier van werken. Als u een klacht heeft over een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Stichting, dan stellen wij het op prijs als u eerst contact opneemt met de betrokkene. Komt u er samen niet uit dan voorziet dit klachtenreglement in het vervolgproces. 
 

Hoe kan ik een klacht melden?

  • E-mail rechtstreeks naar info@moedigedialoog.nl
  • Bel naar 06 - 23 24 60 58
  • Schriftelijk: Stichting Moedige Dialoog Nederland, t.a.v. bestuurssecretariaat, Bonnetstraat 12, 6718 XN Ede.

 

Afhandeling klacht.

Alle klachten worden door ons geregistreerd. De Stichting neemt na ontvangst van de klacht zo snel mogelijk telefonisch contact op met de indiener van de klacht. Indien de telefonische behandeling niet voldoende is, bevestigt de Stichting binnen vijf werkdagen daarna schriftelijk hoe de behandeling van de klacht zal worden voortgezet. Door de Stichting Moedige Dialoog Nederland ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Lees hieronder de volledige klachtenregeling.