We gebruiken cookies op onze website.

Samenwerkingspartners

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. We bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken en elkaar uitnodigen om te zeggen wat er gezegd moet worden om geldzorgen en geldstress vroegtijdig aan te pakken. Om dit te bereiken werken wij ook samen met de volgende samenwerkingspartners:

Sam& voor alle kinderen.

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. 

Rabobank

Schulden en financiële zorgen – ze vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. We bundelen onze krachten daarom met maatschappelijke organisaties zoals Moedige Dialoog die de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken.

MEE NL

MEE NL werkt samen met de regionale netwerken van de Moedige Dialoog om de successen, werkbare elementen en inzichten van het lesprogramma Smart met Geld (SmG) te borgen in regionale netwerken. Het doel: in samenwerking financiële fitheid en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland verbeteren en armoede, schulden en geldstress verminderen.