We gebruiken cookies op onze website.

Tools voor bewustwording

Training Bewust Geldzorgen de Baas

Medewerkers met geldzorgen zijn niet de beste versie van zichzelf. Dat heeft effect op de werknemer en op de organisatie. De werkgever kan een belangrijke rol spelen in het verminderen of zelf voorkomen van geldzorgen door deze te signaleren, bespreekbaar te maken en goed door te verwijzen naar hulp. Dat vraagt om het ontwikkelen van bewustzijn, vertrouwen en vaardigheden. Wil je jouw leidinggevenden hiermee helpen?

Neem dan nu contact op!

 

 

Geldzorgen blijven niet thuis en hebben negatieve impact op de organisatie
1,5 miljoen huishoudens komen in betalingsproblemen
1 op de 4 mensen met een bruto-inkomen tussen €1520 en €3200 komt nu ook in de financiële problemen. Dat zijn 555.000 huishoudens
Geldzorgen hebben een negatief effect op het welbevinden van mensen en geven stress

Hoe

De training vindt off-line plaats en bestaat uit twee delen met een tussenliggende periode van tenminste twee weken. De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 personen. De training is interactief met veel oefeningen. Tijdens het tweede deel werkt de trainer samen met een ervaringsdeskundige.

Waarom

Steeds meer mensen hebben financiële stress. Dat geldt ook voor werknemers. Werknemers met geldzorgen werken veelal minder geconcentreerd, zijn minder productief, vaker ziek en minder betrokken. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

Wat

Met de Training Bewust Geldzorgen De Baas worden leidinggevenden zich bewust van de impact van financiele stress op hun mensen en op de organisatie. Zij leren beter de signalen van geldzorgen te herkennen, het gesprek aan te gaan en effectief door te verwijzen. Zo kunnen zij helpen om geldzorgen op de werkvloer te verminderen en te voorkomen.

"Het speelt hier niet, want er is niemand die zich meldt." 

Natuurlijk wil je er als werkgever zijn voor je medewerkers, ook als het gaat om geldzorgen. Maar wat is dan je rol? Je bent geen hulpverlener, maar wat wel? En wat vraagt dat van jou als werkgever? Tijdens de training Bewust Geldzorgen De Baas ervaar je wat geldzorgen betekenen en wat financiële stress met je mensen doet. Je wordt je bewust van de impact die dat heeft op gedrag, ook op het werk. Dit biedt je de basis om te ontdekken wat je medewerkers nodig hebben en wat een zinvolle bijdrage is vanuit je organisatie. Want de deur wijd openzetten heeft doorgaans niet het gewenste effect.  

Wat houdt de training in?

Tijdens deze training voor leidinggevenden ligt de nadruk op bewustwording. Daar begint het immers. Wat is dat, geldzorgen? Komt dat hier eigenlijk wel voor? Wat betekent het voor een werknemer, en hoe zie ik dat terug in gedrag? Wat is de impact op het werk en op de organisatie? En wat is mijn rol als leidinggevende, en wat niet? Hoe kan ik financiële stress bij een medewerker beter signaleren, en waar moet ik bij stilstaan als ik het bespreekbaar wil maken? En daarna, wat kan, mag en doe ik dan? En waar komt mijn medewerker in terecht als ik hem/haar doorverwijs? De training is interactief met veel oefeningen. Tijdens het 2e deel van de training werkt de trainer samen met een ervaringsdeskundige.

Hoe gaat het in z'n werk?

Wilt u de Training 'Bewust Geldzorgen de Baas' inzetten? Zo werkt het: 

Tijdens

Het eerste deel van de training neemt 2,5 uur tijd. In dit gedeelte gaat het om het verkennen van het thema. Wat is dat, ‘geldzorgen’? Hoeveel komt het voor? Wat doet dat met een mens? Wat betekent dat voor het functioneren en voor de organisatie? Wat kan je rol als werkgever zijn? Hoe herken geldzorgen bij iemand en hoe ga je het gesprek aan? De nadruk ligt op initiëren; signaleren, het gesprek aan gaan en hulp aanbieden in de vorm van doorverwijzen. Na circa twee weken volgt het tweede deel, dit vraagt twee uur tijd. Hier gaan we verder in op waar hulp uit kan bestaan en wat er gebeurt wanneer je als werkgever hulp biedt en doorverwijst. Waar komt de medewerker in terecht en hoe kun je hem of haar ondersteunen? Tijdens dit 2e deel speelt naast de trainer ook een opgeleide ervaringsdeskundige een belangrijke rol.

Na

Na de training zijn uw leidinggevenden zich beter bewust van de omvang van het probleem van geldzorgen en de gevolgen ervan voor hun medewerkers en voor de organisatie. Zij kunnen geldzorgen bij medewerkers herkennen en zijn beter toegerust het gesprek hierover aan te gaan met medewerkers. De deelnemers zijn zich bewust van de complexiteit van het ondersteuningsaanbod van hulp en van hulpverlening, en zijn zich bewust van het verschillende lokale, landelijke, online en offline hulpaanbod om naar te kunnen doorverwijzen. De leidinggevenden zijn zich bewust van hoe zij kunnen bijdragen aan een klimaat van bewustzijn, vertrouwen en ondersteuning, waardoor zij geldzorgen op de werkvloer kunnen helpen voorkomen en terugdringen.

Vooraf

Tijdens een intake bespreken we met u de aanleiding en uw doelstellingen met de training. Wanneer u de Werknemersscan Geldzorgen De Baas hebt ingezet nemen we de resultaten daarvan hierin mee. We stemmen af wie de doelgroep is, waar de training plaatsvindt en we maken de planning voor de twee trainingen. U ontvangt een e-mail waarmee u uw leidinggevenden uit kunt nodigen.

Onze trainers; Hier komt snel meer!

Alleen een probleem wat is gedeeld is een probleem wat je kunt helpen op te lossen. Binnen de gevoeligheid van geldzorgen wil je natuurlijk oplossingen gebruiken die werken. Dat betreft ondersteunen bij het herkennen van signalen tot aan doorverwijzen voor de juiste ondersteuning. Vroegtijdig signalen herkennen voorkomt ziekteverzuim, afname arbeidsproductiviteit, financiële stress en uiteindelijk doorverwijzen naar schuldhulpverlening. 

Wanneer je weet dat je een probleem hebt, is dat probleem nog niet gedeeld. Schaamte en angst vormen drempels om je probleem te delen. In de praktijk doe je dat alleen bij mensen die dichtbij je staan en die je voor 100% vertrouwt. En vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt. Het aanstellen van vertrouwenspersonen die ervaring hebben met geldzorgen is essentieel om financiële problematiek binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken, maar door iemand een vertrouwenspersoon te noemen wordt hij/zij nog niet in vertrouwen genomen, daar is meer voor nodig. 

Aan de slag met de Training Bewust Geldzorgen De Baas?

Neem vrijblijvend contact op en we helpen je graag en snel verder. Samen zijn we Geldzorgen de Baas! 
Kijk ook bij de Werknemersscan Geldzorgen De Baas, voor inzicht in wat de impact van geldzorgen is op welbevinden, arbeidsproductiviteit en baanloyaliteit, en wat voor uw organisatie zinvolle maatregelen zijn. 

''Ik help je graag direct op weg naar de ideale aanpak voor jouw medewerkers!''

Karlijn van Riet
Sales- en relatiemanager