We gebruiken cookies op onze website.

Tools voor vertrouwen

De vertrouwenspersoon

Financiële zorgen. Het is lastig om daarover te praten. Vooral met mensen die verder van je af staan. Kwetsbaarheid delen doe je vaak alleen met mensen die je voor de volle 100% vertrouwt. En ook dat is vaak een moeilijk proces. Vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt. Vertrouwen zul je moeten verdienen. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is essentieel om geldzorgen binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken. Maar, door iemand een vertrouwenspersoon te noemen wordt hij of zij nog niet in vertrouwen genomen. Daar is meer voor nodig. Wil jij meer weten over het inzetten van een vertrouwenspersoon?

Neem dan nu contact op!

Stel vertrouwenspersonen aan

Financiële zorgen. Het is lastig om daarover te praten. Vooral met mensen die verder van je af staan. Je deelt je kwetsbaarheid alleen met mensen die je voor de volle 100% vertrouwd. En vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt. Vertrouwen zul je moeten verdienen. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is essentieel om financiële problematiek binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken. Maar, door iemand een vertrouwenspersoon te noemen wordt hij of zij nog niet in vertrouwen genomen.

Daar is meer voor nodig. Hieronder ontdek je hoe je als vertrouwenspersoon ook echt het vertrouwen krijgt.

Werkgever

  • Dit ben je zelf en/of (meerdere) leidinggevende binnen je organisatie
  • Je hebt het vertrouwen van je mensen
  • Je biedt ondersteuning

Het begint met een kwetsbaar verhaal

Weet je nog dat je lang geleden met ondernemen begon, of toen je je allereerste baan kreeg? Je moest echt opletten wat er in en uit ging. Misschien ging je zelf wel eens financieel flink onderuit. Dat gevoel kun je je vast nog wel herinneren. Dit gevoel vormt de basis voor de basis voor het verhaal van de vertrouwenspersoon. Een verhaal dat je open en eerlijk deelt omdat het tonen van kwetsbaarheid zorgt voor gelijkwaardigheid en daarmee anderen het vertrouwen geeft dat ze niet alleen in hun zorgen staan. 

Delen helpt, want een niet vertelt verhaal bestaat niet.

Werknemer

  • Een of (meerdere) medewerkers die ervaring hebben met geldzorgen en die ervaring willen delen
  • Deze mensen hebben het vertrouwen van collega's
  • Het bieden van ondersteuning en het delen van ervaringen

Het begint met een kwetsbaar verhaal

Bijna niets werkt beter bij het oplossen van geldzorgen, als de verhalen en inzichten van ervaringsdeskundigen. Misschien ben je dat zelf ook wel, maar je bent en blijft ook werknemer. De ervaringsdeskundige staat letterlijk tussen de collega's. Dit gegeven vormt de basis voor het verhaal van de vertrouwenspersoon. Een verhaal dat je open en eerlijk deelt omdat het tonen van kwetsbaarheid zorgt voor gelijkwaardigheid en daarmee anderen het vertrouwen geeft dat ze niet alleen in hun zorgen staan. 

Delen helpt, want een niet vertelt verhaal bestaat niet.

''Ik help je graag bij de implementatie van vertrouwenspersoon en het vertellen van hun verhaal.''

Marc Mulder
Senior ervaringsdeskundige - Relatiemanager

10 tips voor het kweken van vertrouwen

Als je aan mensen vraagt waarom ze de ene persoon wél en de andere niet vertrouwen dan hoor je iets als: ‘Ik weet het niet precies, intuïtie.’ Toch laat het gevoel ‘vertrouwen’ zich best ontleden. Intuïtie = het razendsnel bij elkaar sprokkelen van losse stukjes informatie over iets of iemand. (Wat overigens niet betekent dat je intuïtie altijd klopt.) Dat doet je onderbewuste brein helemaal vanzelf voor je.

Vertrouwen komt in twee smaken. Je kunt iemand vertrouwen vanwege vaardigheden en/of vriendelijkheid. Het eerste soort vertrouwen zoek je in loodgieters en andere vakmensen, de tweede soort in vriendschappen en partnerrelaties.
We hebben het nu vooral over het tweede soort, maar we kunnen beide type vertrouwen niet helemaal van elkaar scheiden. Ook in vriendschappen zoeken we een bepaalde mate van competentie en zorgvuldigheid. En in professionele relaties voelen we graag iets van goedheid en amicaliteit. De volgende tien zaken zijn essentieel voor het scheppen van welke vertrouwensband dan ook. Dit zijn daarmee dan ook de 10 zaken die je als vertrouwenspersoon hoog in het vaandel hebt staan.

Hou geheimen geheim

Mensen die laten zien dat ze een geheim kunnen houden, worden – niet verbazingwekkend – als betrouwbaarder gezien. Met nadruk vragen om informatie geheim te houden – ''Even tussen jou en mij...'' – blijkt gek genoeg voor veel mensen juist een stimulans om het toch te delen.

Laat worden en daden overeenkomen

Heldere en realistische afspraken maken en die nakomen is goed voor het creëren van vertrouwen. Mensen die afspraken te weinig naleven, worden als incompetenter of ongeïnteresseerder gezien. Wees daarom zuinig met al te royale beloften en makkelijke toezeggingen.

Communiceer vaak en duidelijk

Mensen die vaak en goed kunnen verwoorden wat er in ze omgaat en wat ze van plan zijn, lijken misschien minder mysterieus en spannend, je weet gelukkig wel waar je aan toe bent. ‘Een open boek’ zijn is goed voor het vertrouwen.

Benoem af en toe wat je samen deelt

Als de normen en verwachtingen binnen een relatie duidelijk zijn, kun je makkelijker samen beslissingen nemen en weet je beter wanneer bepaalde grenzen zijn overschreden. Het is goed om af en toe te vragen wat een ander van jullie band of samenwerking verwacht.

Ben eerlijk over wat je wel en niet weet

Mensen die doen alsof ze altijd van de hoed en de rand weten worden gek genoeg minder vertrouwd. Mensen die eerlijk zijn over wat ze wel en niet weten (of kunnen) vinden we in ieder geval eerlijker overkomen.

Weet wanneer je uit je rol moet stappen

In zakelijke relaties kun je soms niet kiezen met wie je samenwerkt. Je hebt geen garantie voor een persoonlijke klik. Er ontstaat een productievere band met een collega wanneer de formele grenzen soms wat vervagen omwille van een meer persoonlijke, vriendschappelijke band.

Geef iets van persoonlijke waarde

Mensen die gul zijn en makkelijk iets voor een ander doen worden als meer betrouwbaar ervaren. Het delen van waardevolle informatie, belangrijke contacten of persoonlijke zorgen zijn belangrijke signalen dat iemand eerlijk en betrouwbaar is.

Houd beslissingen onpartijdig en rechtvaardig

Mensen worden als betrouwbaarder gezien, wanneer ze in situaties die rechtvaardigheid en objectiviteit vereisen hun eigen vooroordelen, belangen en voorkeuren buiten de deur weten te houden.

Spreek de ander aan op 'slecht' gedrag

Als je iemand die jouw vertrouwen schaadt daar niet op aanspreekt, dan laat dat zien dat jij die relatie niet heel serieus neemt. Mensen die anderen (durven) aanspreken op hun sneaky gedrag, of hen juist belonen voor eerlijkheid laten daarmee zien dat ze zelf te vertrouwen zijn.

Vertrouw vaker op anderen

Het zal je niet verbazen dat mensen die achterdochtig zijn de ander stimuleren om ook wat afstandelijk terug te doen. Dat stimuleert geen vertrouwensband. Als jij vertrouwen schenkt en mensen een kans geeft, dan krijg je daar in de meeste gevallen veel voor terug.