We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Amsterdam

Armoede gaat over overleven, over ’s nachts wakker liggen in plaats van slapen. Heel veel organisaties en initiatieven zetten zich in onze regio in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig. Wat ook nodig is, is dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein. Tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. We hebben elkaar nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in Amsterdam te bereiken. Samen moeten we zorgen dat óverleven weer léven wordt. Moedige Dialoog Amsterdam verbindt organisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, kunnen inspireren en kennis kunnen delen.

Heb je vragen?

Jeanette Schouten
Kwartiermaker

Onze mensen

Harro Hoogerwerf

Lid Kernteam Amsterdam

Hoofd Afdeling Armoedebestrijding Gemeente Amsterdam

Edwin van der Meer

Lid Kernteam Amsterdam

Voorzitter raad van bestuur at BovenIJ ziekenhuis

Jeanette Schouten

Kwartiermaker Amsterdam
Amsterdam@moedigedialoog.nl

Esther Lagendijk

Lid Kernteam Amsterdam

Stadsdeelbestuurder Amsterdam-Noord

Marieke Vink

Lid Kernteam Amsterdam

Manager Bedrijvendesk bij Rabobank Metropoolregio Amsterdam

Wil van Schendel

Lid Kernteam Amsterdam

Directeur bestuurder Stichting De Sociale Maatschap

Foto Will van Schendel

Actueel