We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Amsterdam

Armoede gaat over overleven, over ’s nachts wakker liggen in plaats van slapen. Heel veel organisaties en initiatieven zetten zich in onze regio in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig. Wat ook nodig is, is dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein. Tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. We hebben elkaar nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in Amsterdam te bereiken. Samen moeten we zorgen dat óverleven weer léven wordt. Moedige Dialoog Amsterdam verbindt organisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, kunnen inspireren en kennis kunnen delen.

Heb je vragen?

Jeanette Schouten
Kwartiermaker

Onze mensen

Marjolein Brüning

Directeur-bestuurder bij De Sociale Maatschap Amsterdam

Als geen ander weten wij dat geldzorgen en schulden veel voorkomen. Het betreft ook steeds vaker mensen met een baan of ZZP-ers.

Marjolein Brüning, directeur-bestuurder De Sociale Maatschap

Natasja van Dijk

Regio Manager bij Cordaan Thuisdiensten Amsterdam

Natasja van Dijk is Regio-manager bij Cordaan Thuisdiensten, een organisatie die hulp bij huishouden levert in Amsterdam en Diemen.

Natasja van Dijk, Cordaan Thuisdiensten

Nicole Tollenaar - van Horssen

Directeur People&Purpose bij Winclove Probiotics Amsterdam

Bij Winclove willen we met alles wat we doen de kwaliteit van leven verbeteren in de wereld om ons heen.

Emmy Boonstra

Lid Kernteam Amsterdam

Adviseur Sociale Basis, Stadsdeel Amsterdam Noord

e.boonstra@amsterdam.nl

Harro Hoogerwerf

Lid Kernteam Amsterdam

Afdelingshoofd Armoedebestrijding Gemeente Amsterdam

Edwin van der Meer

Lid Kernteam Amsterdam

Edwin van der Meer is bestuurder van het BovenIJ in Amsterdam-Noord.

Jeanette Schouten

Kwartiermaker Amsterdam

Procesbeheerder Vroegsignalering Gemeente Amsterdam

Amsterdam@moedigedialoog.nl

Esther Lagendijk

Lid Kernteam Amsterdam

Stadsdeelbestuurder Amsterdam-Noord

Actueel