We gebruiken cookies op onze website.

Werkgevers als vindplaats van werkende minima

Will van Schendel is bestuurder van De Sociale Maatschap, een organisatie die ook in opdracht van de gemeente werkt en ondersteuning biedt zoals sociaal raadsliedenwerk, (schuld)hulpverlening (inclusief vroegsignalering) en ondersteuning van de sociale basis.

Start

Will werd gevraagd om aan de wieg te staan van Moedige Dialoog Amsterdam Noord. De Sociale Maatschap is zelf een grote werkgever in dit stadsdeel. Daarom voelde zij het belang en de urgentie om aan te sluiten. ‘Het is een mooie aanvulling op de alliantie die al bestond, Beter samen in Noord, waarbij zorg en welzijn voor de Noorderlingen centraal staat.’ Daar vertelden enkele werkgevers dat zij medewerkers hebben met geldproblemen. Mensen die hard werken, maar onvoldoende inkomen hebben om naast hun vaste lasten ook geld over te houden voor andere zaken. ‘Dat was echt een eyeopener.’

Werkgevers zijn een goede vindplaats voor werkende minima die onvoldoende op de hoogte zijn of zij in aanmerking komen voor toeslagen, financiële regelingen vanuit de gemeente of gratis hulp bij schulden. De Sociale Maatschap bemenst ook inloopspreekuren op locatie van de werkgever als er veel werknemers zijn met afstand tot de arbeidsmarkt en/of een migratieachtergrond. ‘Bijv. 52% van de inwoners in de Banne heeft een taalachterstand. Veel mensen snappen de brieven niet die zij ontvangen. Laat staan dat ze ernaar gaan handelen.’

Samenwerking

Fondsen zijn een manier om door te kunnen gaan met een vastgelopen schuldhulpdossier. ‘Noord kent veel fondsen, zij storten een bedrag en worden jaarlijks afgerekend met onderbouwing waaraan we dat geld hebben uitgegeven. Dit geeft ruimte om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen als dat nodig is.’ Werknemers en vrijwilligers regelen onderling ook regelmatig praktische zaken zoals een stoel, tafel of bed voor iemand die dat nodig heeft.  

Ervaringsdeskundigheid

Het verhaal van een ervaringsdeskundige staat tijdens bijeenkomsten van Moedige Dialoog Amsterdam vaak centraal. Iemand die vanuit eigen ervaring vertelt wat het hebben van schulden met je doet. Will is ook enthousiast dat Natasja van Dijk van Cordaan Thuisdiensten is toegetreden tot het kernteam van Moedige Dialoog Amsterdam. ‘Haar ervaringsverhaal in combinatie met haar functie zorgt ervoor dat werkgevers zich ervan bewust worden dat schulden niet alleen voorkomen bij alle lagen van de bevolking. Het kan iedereen overkomen.’

Vertrek

Eind 2023 stopt Will na 12,5 jaar als bestuurder van De Sociale Maatschap. ‘Het is mooi zo. Ik heb al die jaren met hart en ziel gewerkt. Er is ook ontzettend veel gebeurd en bereikt.’ De schuldhulpverlening kreeg te maken met de bankencrisis, de kinderopvangtoeslagaffaire, de energiecrisis en een steeds meer verdwijnend vertrouwen in de overheid.

Aan de andere kant is zij trots om in 2016 meegewerkt te hebben aan de documentaireserie ‘Schuldig’. Vanaf dat moment is het onderwerp ook landelijk gaan leven en meer bespreekbaar geworden. ‘Het landelijk beleid rondom schuldhulpverlening is ook beter vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de wetswijziging die vroegsignalering van schulden door vaste lasten partners zoals verhuurders, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogelijk maakt. En de Moedige Dialoog had 10 jaar geleden ondenkbaar geweest. De geest van deze tijd zorgt ervoor dat werkgevers steeds meer open staan voor samenwerking om medewerkers met geldzorgen te ondersteunen.’

Het is nog niet zo ver, maar Will zal zeker haar medewerkers en hun bevlogenheid voor het vak missen. Dat geldt ook voor de innovatiekant binnen schuldhulpverlening zoals Moedige Dialoog en het versneld saneren. ‘Dit past ook in de doorontwikkeling van ons vakgebied. Er is een transformatie nodig, een visie over hoe we deze grote vraagstukken gaan oplossen. Belangrijk om de Amsterdammer hierbij meer autonomie te geven  en met elkaar na te denken over brede welvaart.