We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog versterkt ontwikkelgroep Ommen Armoedevrij (armoedepact) met een dialoog en-impactsessie

Tijdens de sessies met Moedige Dialoog zijn we aan de slag gegaan met de centrale vragen ‘Hoe kunnen we samen Ommen Armoedevrij bereiken’ en ‘Welke kansen zien we om samen Ommen Armoedevrij te bereiken’.

Ontwikkelgroep Armoede Ommen o.l.v. Moedige Dialoog Nederland

In 2015 hebben zo’n 32 partijen uit Ommen het convenant ‘Ommen Armoedevrij’ ondertekend. Inmiddels zijn hiervan nog 23 partijen over die zich actief in willen zetten voor een armoedevrij Ommen. Met de convenant partners zijn diverse bijeenkomsten geweest om armoede een halt toe te roepen onder de naam ‘ontwikkelgroep’. De ontwikkelgroep heeft circa twee jaar stilgelegen. Dit komt vooral omdat niemand een voortrekkersrol op zich nam waardoor ook het enthousiasme uit de groep gaandeweg verdween. Uiteraard heeft ook Corona hierin een rol gespeeld. In 2022 is geprobeerd om een frisse impuls aan de ontwikkelgroep te geven. 

Ondanks ieders bereidheid en inzet lukte het onvoldoende om de onderlinge samenwerking te versterkten en daarmee inwoners beter te kunnen ondersteunen. In de bijeenkomsten bleek het lastig om te komen tot een brede aanpak. Daarnaast bleek het lastig focus te houden op de lokale problematiek. De ontwikkelgroep raakte wat in een impasse. Om deze impasse te doorbreken is de “Moedige Dialoog” ingezet.

 

Tijdens de sessies met Moedige Dialoog zijn we aan de slag gegaan met de centrale vragen ‘Hoe kunnen we samen Ommen Armoedevrij bereiken’ en ‘Welke kansen zien we om samen Ommen Armoedevrij te bereiken’. Deze sessies hebben geholpen om de stip op de horizon helder te maken, maar ook wat er nodig is in de groep om dit te kunnen bereiken. Toch bleef de zorg bestaan dat er niet gekomen zou worden tot een concrete bijdrage richting armoedepreventie en -bestrijding. Dit leidde tot wrijving, maar dit is door de Moedige Dialoog goed begeleid vooral door te sturen op verbinding en concrete acties. Hierdoor kwam de energie gaandeweg terug in de ontwikkelgroep.

Dit leidde onder andere tot de gezamenlijke conclusie dat er voor inwoners eigenlijk geen 1 laagdrempelig punt is waar mensen met armoede terecht kunnen, behalve bij de gemeente (en dat is vaak een hele grote stap om te maken). Tijdens de dialoog waren we het erover eens dat inwoners toegankelijke en beschikbare hulp moeten kunnen krijgen. Er is duidelijk uitgesproken dat de Ontwikkelgroep een aanjagende functie kan hebben en tegelijkertijd ook als klankbordgroep kan dienen wanneer dit nodig is. Maar ook bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid is de expertise van deze groep nodig en is de input van de Ontwikkelgroep ook direct in de beleidsvorming meegenomen. 

Al met al maakten de dialoogsessies eigenlijk heel goed duidelijk waar we naartoe wilden en wat daarvoor nodig was door de juiste vragen te stellen en gesprekken te voeren. Daardoor ontstonden er hele concrete acties die opgepakt konden worden om toe te werken naar het uiteindelijke doel. De impactsessies hielpen om terug te kijken naar de uitvoering van de acties en waar nodig bij te sturen., De Moedige Dialoog heeft ons weer op het juiste pad gezet naar de stip op de horizon!  

We bedanken Lara Huisman, Adviseur Sociaal Domein gemeente Ommen, voor bovenstaande testimonial.

 

Dialoogvraag
Hoe kunnen we samen Ommen Armoedevrij bereiken?
Welke kansen zien we samen Ommen Armoedevrij te bereiken?