We gebruiken cookies op onze website.

Werkgevers enthousiast over Geldzorgen De Baas

Een flink aantal werkgevers bezocht de bijeenkomst Geldzorgen De Baas, dat werd georganiseerd door Moedige Dialoog Amsterdam. Moedige Dialoog is een samenwerking tussen private en publieke organisaties die als doel hebben om geldzorgen op de werkvloer bespreekbaar te maken én om werkgevers ervan bewust te laten worden dat zij hierin een cruciale rol kunnen spelen. Een medewerker zonder geldzorgen zit lekkerder in zijn vel, wat weer resulteert in betere werkprestaties en minder verzuim.

Geen kosten

Hulp of ondersteuning hoeft een werkgever geen geld te kosten. Iedereen kan kosteloos gebruikmaken van de gemeentelijke hulp bij geldproblemen of -zorgen (in Amsterdam kan dit bij de Buurtteams) én ondersteuning van bijvoorbeeld Humanitas Thuisadministratie. Deze hulp wordt gefinancierd door de gemeente. 

Het merendeel van de aanwezige werkgevers bij de bijeenkomst Geldzorgen de Baas heeft een actief beleid bij geldzorgen van de medewerker. Eén derde verstrekt een voorschot op het salaris als daarom wordt gevraagd én biedt de medewerker tijdens werktijd ruimte om aan een schuldoplossing te werken. Toch leven er nog wel vragen die tijdens het programma aan bod komen.

Het gesprek

Tijdens het plenaire gedeelte vertelt Nadia over haar ervaringen. Zij heeft met ondersteuning van haar werkgever kunnen werken aan haar schulden en is daarbij geholpen door een schuldhulpverlener en een bewindvoerder. Dit zorgde voor financiële rust. Inmiddels is Nadia schuldenvrij en heeft haar droom kunnen waarmaken. Ze heeft een huis gekocht.

Ook Milieuwerk komt aan het woord. Ze vertellen hoe zij omgaan met geldzaken/-zorgen bij medewerkers. Zo vertellen ze dat ze bij indiensttreding meteen met de medewerker in gesprek gaan over geldzaken. Hier wordt goed op gereageerd, en door geld direct bespreekbaar te maken is ook meteen het taboe eraf. Medewerkers maken volop gebruik van de wekelijkse inloopspreekuren die worden georganiseerd met een schuldhulpverlener en/of budgetcoach van het Buurtteam Amsterdam Zuid. Deze samenwerking komt voort uit het contact met Sociaal Werkgeverschap van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl/sociaalwerkgeverschap).

Schuldhulpverlener Mike Belder van Buurtteam Amsterdam Noord moedigt werkgevers aan om in gesprek te gaan wanneer er schulden zijn. ‘Zo’n gesprek is voor de werkgever én de werknemer lastig. Maar wanneer het gesprek open en zonder waardeoordeel wordt gevoerd, kan het heel bevrijdend werken. Er valt direct een last van de schouders.’

Bewustwording

Reggy Schutte is Programmamanager Geldzorgen De Baas bij Moedige Dialoog Nederland. Zij zorgt voor interactie tussen de deelnemers in de zaal. ‘Hand omhoog van werkgevers die geen werknemers hebben met geldzorgen! Hoe weet je zeker dat dit in jouw organisatie niet speelt?’ Hierover gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek.

Marieke Vink, Teamlead bij Rabobank vertelt dat de leidinggevenden regio Amsterdam de training Bewust Geldzorgen De Baas hebben gevolgd en dat dit voor hen een echte eyeopener was. ‘Het leren herkennen van signalen en hoe je het gesprek voert heeft enorm geholpen om dit ook in praktijk te brengen.’

Taal

Taal-, reken- en digitale vaardigheden zijn belangrijk op de werkvloer. Als je deze basisvaardigheden niet optimaal beheerst, dan kan dit gevolgen hebben op de werkvloer. Denk aan veiligheidsrisico’s en het niet begrijpen van werkinstructies en -roosters. Daarnaast kan het zorgen voor geldproblemen, bijvoorbeeld omdat brieven niet worden begrepen. Het Amsterdams Taalakkoord adviseert werkgevers bij het bevorderen van de basisvaardigheden op de werkvloer en biedt trainingen aan (ook op de werkvloer).

Rosanne Oomkens, Associate lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, gaat dieper in waarom het hebben van basisvaardigheden belangrijk is. Net als bij schulden, zorgt het hebben van lage basisvaardigheden, voor schaamte. Ook in het voorkomen daarvan kunnen werkgevers een cruciale rol spelen.

Interessante organisaties

Op de informatiemarkt waren naast de eerdergenoemde organisaties aanwezig Gemeente Amsterdam (Pak je kans-voorzieningen, Sociaal Werkgeverschap en Amsterdams Taalakkoord), Nibud, Geldfit, Humanitas Thuisadministratie, Het Potentieel Pakken en Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.

Het was een geslaagde middag!