We gebruiken cookies op onze website.

Werknemersscan Geldzorgen de Baas

Handige tool geeft werkgevers inzicht in financiële fitheid van medewerkers.

Nederland kampt met een ongekende inflatie. Energie en voedsel worden in hoog tempo duurder. Dat brengt steeds meer gezinnen in de problemen en ook mensen met middeninkomens raken door hun reserves heen. En dat is slecht nieuws voor hun werkgevers. Immers: medewerkers met geldstress zijn minder productief en minder loyaal aan de organisatie waarvoor ze werken. Die dalende productiviteit opvangen door extra mensen aan te trekken is vaak geen optie, nu veel sectoren structureel met personeelstekorten te maken hebben. Schiphol en de NS zijn daar treffende voorbeelden, al was het maar omdat heel Nederland daar de gevolgen van ondervindt.

Blijkens een recent van rapport Deloitte zien veruit de meeste werkgevers in dat er voor hen een belangrijke rol is weggelegd bij het voorkómen dat hun medewerkers wegzakken in het moeras van geldstress en schulden. Maar wat ze er concreet aan kunnen dóén, is voor velen vraag 2.

De Werknemersscan van Geldzorgen De Baas biedt daarvoor een handzame oplossing. Met die scan kunnen werkgevers in no time vaststellen hoe groot de financiële problemen van hun werknemers zijn, wat dat betekent voor hun productiviteit en hun baanloyaliteit, en wat - afhankelijk van de uitkomst van de scan - de beste maatregelen zijn.

Wat meet de scan?

 • De financiële stress van medewerkers: de mate van armoede en het gevoel van schaarste dat zij op grond daarvan ervaren.
 • De consequenties hiervan voor het functioneren van medewerkers wat betreft hun
  • Productiviteit
  • Baanloyaliteit
 • De consequenties hiervan voor het welzijn van medewerkers, vooral als het gaat om
  • Angst
  • Depressiviteit
 • De buffers die nodig zijn om de negatieve impact van geldstress tegen te gaan op
  • Organisatieniveau
  • Persoonlijk niveau

Wat levert de scan?

 • Een rapportage (inclusief een dashboard) op organisatie- of teamniveau, gerelateerd aan leeftijdsspecifieke normscores voor drie leeftijdscategorieën.
 • Dankzij deze normscores heeft een organisatie inzicht in hoe goed/slecht zij het doet vergeleken met andere partijen.
 • De scan levert aanwijzingen voor concrete interventies die kunnen bijdragen aan het vergroten en versterken van buffers op zowel organisatie- als persoonsniveau.
 • Een nulmeting aan de hand waarvan u na een vervolgscan de effectiviteit van die interventies kunt bepalen.

Hoe werkt de scan?

De scan maakt gebruik van door wetenschappers ontwikkelde gevalideerde schalen. Medewerkers vullen anoniem een online vragenlijst van 5 minuten in op hun laptop of telefoon. Veel simpeler kan het niet. Toch geven de scores een scherp beeld van de financiële situatie, het geldgebrek en de gevoelens van stress, angst en depressiviteit onder de medewerkers. De scan geeft de werkgever daarnaast inzicht in de mate van arbeidsproductiviteit en baanloyaliteit. 

Hoe kom ik aan de scan?
De Werknemersscan is ontwikkeld in opdracht van stichting Moedige Dialoog Nederland. In een voorgesprek geven ze informatie over de precieze uitvoering van de scan. In een nagesprek belichten ze de uitkomsten en geven ze aan welke interventies in uw geval soelaas kunnen bieden.

 

 

Voor aanvullende informatie over de inhoudelijke kant van de Werknemersscan kunt u terecht bij de gedragswetenschappers die de scan hebben ontwikkeld. Neem daarvoor contact op met Felix Uhl van de Gedragsstudio.

Meer weten over de uitvoering van de scan en de kosten?

Ga dan naar: https://www.moedigedialoog.nl/werknemersscan