We gebruiken cookies op onze website.

Tools voor bewustwording

Werknemersscan

Wilt u weten wat de impact is van geldzorgen op uw mensen en op uw organisatie? En wat u in uw specifieke organisatie kunt doen om de negatieve effecten van geldzorgen op welbevinden, inzetbaarheid, arbeidsproductiviteit en baanloyaliteit te verminderen of zelfs te voorkomen?
Start dan met de Werknemersscan Geldzorgen De Baas.

Neem dan nu contact op!

Geldzorgen hebben een negatief effect op het welbevinden van mensen en geven stress
Geldzorgen blijven niet thuis en hebben negatieve impact op de organisatie
1,2 miljoen huishoudens komen in betalingsproblemen
1 op de 4 mensen met een bruto-inkomen tussen €1520 en €3200 komt nu ook in financiële problemen. Dat zijn 555.000 huishoudens

De werknemersscan

Zo werkt het

Waarom

Toenemende geldzorgen bij werknemers zorgen voor stress, concentratieverlies en uitval. Tegelijk vraagt de krappe arbeidsmarkt erom iedereen aan boord te houden. Gaan mensen uitvallen? Gaan ze weg? Durven ze hulp te vragen? Wat heb ik ze te bieden? De scan geeft inzicht in nu èn in straks als zorgen toenemen, en laat zien wat voor uw organisatie zinvolle maatregelen zijn. 

Waarom heb ik de scan nodig?

Hoe

De Werknemersscan Geldzorgen De Baas bestaat uit een anonieme online vragenlijst die op elk gewenst moment kan worden ingevuld. De werkgever ontvangt de resultaten in een rapportage en krijgt een adviesgesprek over verbeterkansen en mogelijke maatregelen. 

Hoe werkt het?

Wat

De scan geeft inzicht in de negatieve invloed van geldzorgen op uw medewerkers en op uw organisatie, en in welke mate uw organisatie en uw medewerkers hier antwoord op hebben. Hiermee kunt u focus bepalen voor in te zetten maatregelen en het resultaat van de genomen maatregelen monitoren.  

Hoe ziet de rapportage eruit?

''Wil jij ook weten waar de verbeterkansen in jouw organisatie liggen? Neem dan contact met mij op!''

Karlijn van Riet
Sales- en relatiemanager

Waarom heb ik als werkgever de Werknemersscan nodig?

Het aantal werknemers met grote geldzorgen neemt buitensporig toe. Een werknemer die dagelijks met geldzorgen kampt, kan zich moeilijker concentreren, presteert minder en verliest de regie over het dagelijks leven. Gevolg: meer ziekteverzuim of zelfs uitval. Tegelijk hebben we te maken met een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Iedereen is nodig en het is moeilijk mensen te vinden. De uitdaging is daarmee: hoe houden we werknemers met geldzorgen binnenboord?

Werkgevers willen ondersteunen, maar weten niet hoe
85% van de werkgevers onderschrijft dat geldzorgen een negatieve impact hebben op hun werknemers én op hun bedrijfsvoering*. Veruit de meeste werkgevers zien in dat ze iets moeten doen. Niet alleen vanuit humaan oogpunt, maar ook vanuit economische overwegingen. Ze weten alleen niet wat.


Inzicht, focus en resultaat
Het aanbod van maatregelen en hulp is groot. Maar wat werkt voor uw specifieke organisatie en mensen? Inzet van effectieve interventies vraagt inzicht in hoe het er in uw organisatie voor staat en waar voor u specifieke verbeterkansen liggen.
De Werknemersscan brengt in kaart hoeveel medewerkers geldzorgen ervaren en in welke mate dit hun arbeidsproductiviteit en baan loyaliteit beïnvloedt. Ook wanneer geldzorgen nu niet aan de orde zijn biedt de scan inzicht in welke mate dit medewerkers beïnvloedt wanneer dit verandert. De scan geeft daarnaast inzicht in de huidige organisatie- en individuele buffers, die helpen om de negatieve effecten te dempen. Hiermee kunt u bepalen welke maatregelen u het beste kunt inzetten om de buffers te versterken en de negatieve gevolgen van geldzorgen op de werkvloer te voorkomen of verminderen. Enkele voorbeelden: Is het bijvoorbeeld zo dat uw organisatie wel hulp biedt, maar weten uw mensen het niet? Is er voldoende vertrouwen om geldzorgen te bespreken? Of zit het eerder in de financiële stressbestendigheid van uw medewerkers?
Op basis van een heldere analyse van uw situatie biedt de scan u inzicht in waar voor uw organisatie het meest wint te behalen valt. En door de scan na verloop van tijd nogmaals in te zetten kan het rendement van de genomen maatregelen worden beoordeeld.

* Deloitte 2022 “(Onzichtbare) geldzorgen op de werkvloer”.

Hoe gaat het in z'n werk?

Wilt u de Werknemersscan inzetten? De doorlooptijd van het inzetten van de Werknemersscan Geldzorgen De Baas is gemiddeld 4 weken met daarin de stappen. Zo werkt het:
 

Visuele toelichting voor respondenten

 

Vooraf

Na aanmelding nemen we contact met u op voor een compacte intake. We informeren naar de aanleiding, de doelgroep en eventueel het segmenteren daarvan naar locatie, afdeling of anders. We bespreken de uitvoering en de startdatum

Na

Wanneer de data is verzameld maken wij de analyse en ontvangt u een heldere rapportage. Deze biedt inzicht in hoe uw medewerkers scoren tov de norm als het gaat om financiële stress, de mate waarin dit negatieve impact heeft op hun welbevinden, arbeidsproductiviteit en baan loyaliteit, en ook in de aanwezige organisatie- en individuele buffers om deze effecten te dempen. Dit inzicht stelt u in staat maatregelen in te zetten die specifiek voor uw organisatie zinvol en effectief zijn. Tijdens een rapportage- en adviesgesprek bespreken we de resultaten en helpen we u met eventuele vervolgstappen.

Tijdens

U ontvangt een instructiemail om uw medewerkers uit te nodigen voor de scan. Zij kunnen de scan online op elk gewenst moment invullen op hun telefoon, laptop of desktop. Behalve een laatste opmerkingenveld worden alle antwoorden gegeven met schuif schalen. Met het invullen zijn zij circa 5-7 minuten bezig.

Hoe ziet de rapportage eruit?

In de rapportage ziet u de resultaten van uw organisatie afgezet tegen normscores.

In de managementsamenvatting ziet u in een oogopslag hoe uw organisatie scoort op financiele stress bij medewerker, de negatieve impact daarvan op het welbevinden van de medewerker en op het werk, en de aanwezigheid van organisatiebuffers en persoonlijke buffers.

Meer gedetailleerd ziet u de mate waarin door de medewerkers per onderliggende variabele gemiddeld boven of onder de norm wordt gescoord. Daarbij ziet u ook de percentages van medewerkers die boven of onder de norm scoreen en daarbinnen de uitschieters naar boven en naar beneden.

Het bewustzijn van geldzorgen is geen vast gegeven, wat de een als problematisch ervaart valt voor de ander mee. Werken aan bewustwording is de eerste stap naar de aanpak, want wanneer iemand geen probleem ervaart kun je diegene ook niet verder helpen. Als werkgever moet je hier bewust van zijn. 

Wanneer je weet dat je een probleem hebt, is dat probleem nog niet gedeeld. Schaamte en angst vormen drempels om je probleem te delen. In de praktijk doe je dat alleen bij mensen die dichtbij je staan en die je voor 100% vertrouwt. En vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt. Het aanstellen van vertrouwenspersonen die ervaring hebben met geldzorgen is essentieel om financiële problematiek binnen jouw organisatie bespreekbaar te maken, maar door iemand een vertrouwenspersoon te noemen wordt hij/zij nog niet in vertrouwen genomen, daar is meer voor nodig. 

Het begrijpen van de loonstrook geeft inzicht over wat die bedragen uiteindelijk betekenen voor het dagelijks leven van de werknemers. Dit inzicht alleen is natuurlijk niet genoeg. Dat betekent dat je bereidt moet zijn om met je werknemers hierover te praten en daar waar nodig te ondersteunen. Een begrijpelijke loonstrook die aangeeft wat het leven kost en hoe je hiermee om kan gaan kan een werknemer uiteindelijk verder helpen. 

Aan de slag met de Werknemersscan Geldzorgen De Baas?

Neem vrijblijvend contact op en ik help je graag en snel verder. Samen zijn we Geldzorgen de Baas!
Of kijk ook bij onze training Bewust Geldzorgen De Baas, voor beter signaleren, bespreken en doorverwijzen.