We gebruiken cookies op onze website.

Had ik deze training maar eerder kunnen volgen!

Interview met Erik Versnel, directeur bij Coöperatieve Rabobank Amsterdam

‘De verschillen in brede welvaart binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn groot; en de huidige inflatie en hogere energieprijzen hebben alleen maar meer mensen met geldzorgen opgeleverd,’ zegt Erik Versnel, directeur bij Coöperatieve Rabobank Amsterdam. ‘Werkgevers beseffen soms nog onvoldoende dat dat ook hún personeel en bedrijf raakt. Daarom wijs ik ze graag op het programma Geldzorgen De Baas. Daar werken we nu zelf ook mee. Sterker nog: ik vind dat dit eigenlijk een verplicht onderdeel in onze interne opleiding voor leidinggevenden moet zijn.’

In het recente rapport Eigentijdse ongelijkheid onderscheidt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vier soorten kapitaal: economisch kapitaal (inkomen, vermogen), sociaal kapitaal (netwerk), cultureel kapitaal en persoonskapitaal (mentale en fysieke gezondheid). Maar liefst 16,3% van de Nederlanders heeft over de hele linie een achterstand. En dat merken ze ook in Amsterdam. Erik Versnel: ‘De verschillen tussen de onderkant en de bovenkant zijn hier het grootst van Nederland.’

Unaniem
Daar ligt ook een opdracht voor de bank zelf, erkent Erik Versnel. ‘Ons managementteam vond unaniem dat we daar iets mee moesten, niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze 450 collega’s. Daar was eigenlijk geen discussie over. We willen voldoende toegerust zijn om collega’s met groeiende geldzorgen bij te staan. En Moedige Dialoog is al jarenlang een partner van de Rabobank, dus we besloten bij hen de training van Geldzorgen De Baas te doen. Met alle 35 leidinggevenden in de Metropoolregio Amsterdam.’

Geldzorgen aansnijden is lastig
Het besef dat er ook binnen de bank iets moet gebeuren groeide door de gestegen energieprijzen die ook vele collega’s troffen. Erik Versnel: ‘We hebben nog geen loonbeslagleggingen gehad, maar we waren her en der al wel in gesprek met mensen: wat doet het met jou? We willen immers een lerende organisatie zijn, met aandacht voor elkaar en focus op resultaat, en dan valt vragen naar mogelijke geldzorgen natuurlijk prima onder het kopje “aandacht voor elkaar”. Maar als management hebben we op dat punt nog heel wat te leren, want met medewerkers praten over salaris, ontwikkeling, promotie en welzijn is toch wel even wat anders dan op een goede manier iemands financiële situatie en eventuele geldzorgen aansnijden.’

Je moet het probleem niet overnemen
En dus volgden de 35 leidinggevenden de training van Geldzorgen De Baas. ‘Gedurende twee dagdelen, in drie groepen van pakweg tien personen.’ De opbrengst? ‘Iedereen vond het heel waardevol. Om te beginnen omdat je leert op welke signalen van geldzorgen je allemaal kunt letten en hoe je op een veilige manier het gesprek over geldzorgen kunt openen. En zeker ook hoe je daar een passend vervolg aan geeft, want de valkuil voor leidinggevenden is dat ze die geldzorgen meteen willen oplossen. Wat je wel moet doen? Begrip tonen, vanuit het besef dat het echt iederéén kan overkomen. Duidelijkheid scheppen en hulproutes aan de hand doen. Maar je kan en moet het probleem niet overnemen.’

Ademloos
De aansprekende verhalen van de ervaringsdeskundigen droegen veel bij aan het succes van de training, merkte ook Erik Versnel zelf. ‘Onze groep sprak met een vrouw wier partner gokverslaafd bleek, en we hebben ademloos naar haar geluisterd. Dan hoor je in wat voor gigantische stress iemand met schulden terechtkomt; hoe die geldzorgen je hele denken en handelen vernauwen, welke ellendige keuzes je moet maken en hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat je kinderen er zo min mogelijk onder gebukt gaan. En kijk: we weten allemaal wel dat je door pure pech in het moeras kan belanden, maar als je uit de eerste hand hoort hoe dat je leven totaal beheerst, ja, dat is nog echt wel even iets anders. Dat was een enorme verrijking van de training. Daarom denk ik nu ook: verdorie, had ik deze training maar eerder gevolgd. Misschien heb ik de afgelopen jaren signalen van collega’s met geldzorgen gemist.’

Actief promoten
Om intern voor nog meer openheid over dit onderwerp te zorgen heeft Erik Versnel onder meer via het interne Raboweb gedeeld dat alle leidinggevenden de training hebben gevolgd. ‘Dus als collega’s erover willen praten, dan kan dat. En bij klanten gaan we Geldzorgen De Baas nog actiever promoten, zeker bij grote organisaties die wél met loonbeslag te maken hebben. En dan zeg ik erbij: weet dat Moedige Dialoog al jaren een partner van ons is die we financieel ondersteunen en dat graag delen met onze klanten. Dus profiteer daarvan! Het is echt een krachtig instrument en wij supporten bedrijven financieel om zo’n training te volgen. Een aantal klanten is er al mee aan de slag gegaan.’

Blik verruimd
Zowel buitenshuis als binnenskamers stijgt “geldzorgen” dus met stip op de agenda. Erik Versnel: ‘Het is nu een gespreksthema, een factor van betekenis. En dat moet ook, want dit gaat niet vanzelf over. Het is een structureel verschijnsel dat voorkomt uit de manier waarop we het in Nederland hebben georganiseerd. De verschillen tussen arm en rijk dreigen alleen maar groter te worden, dat merken wij duidelijk. Dat aankaarten is volgens ons óók een verantwoordelijkheid van de werkgever, en Geldzorgen De Baas helpt om die verantwoordelijkheid concreet in te vullen.’
Los daarvan heeft deze training zijn blik op de wereld nog verder verruimd. ‘Terwijl ik vanwege onze maatschappelijke rol toch regelmatig kwetsbare wijken in Amsterdam bezoek, onder meer vanwege de projecten die we daar doen. De Rabobank Amsterdam laat 3,7 miljoen euro als coöperatief dividend terugvloeien naar de maatschappij in de Metropoolregio Amsterdam. Zelf ben ik actief als ambassadeur tegen armoede in de stad en zit ik in het Doorbraakteam lokale economie Amsterdam-Zuidoost, dat wil bijdragen aan een toekomstbestendig, veilig en inclusief stadsdeel. Maar daardoor besef ik eens te meer: wat je extern doet, moet je ook intern oppakken. “Walk the talk”, doe wat je belooft.’

 

Lees ook: