We gebruiken cookies op onze website.

Zonder terugkijken geen vooruitgang

Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige en relatiemanager Moedige Dialoog Nederland

 

2022 was voor mij een jaar waarin heel veel is gebeurd, maar vooral “buiten het zicht van de camera’s”. Nieuw was voor mij dat ik voor een aantal Moedige Dialoognetwerken als contactpersoon fungeerde. Heel leerzaam. Zo werd me duidelijk dat ieder netwerk het anders aanpakt. Ook de opdracht aan de kwartiermaker verschilt per netwerk. Enerzijds is dat ook logisch en wenselijk, want alleen dan kun je recht doen aan de lokale situatie. Maar aan de andere kant betekent het wel dat iedereen iets anders verwacht van elkaar, niet alleen binnen de netwerken, maar ook tussen de netwerken onderling en Moedige Dialoog landelijk. Een vrolijke chaos dus, maar wel een waar hart en ziel in zit.

Wel heb ik gemerkt dat het heilige vuur soms bedolven raakt onder goede bedoelingen. En dat is lastig, want met goede bedoelingen alleen komen we er niet. Uiteindelijk willen we in heel Nederland iets bereiken voor mensen die in een kwetsbare situatie moeten zien rond te komen. Voor je het weet verlies je dat uit het oog en ben je bezig met het zo goed mogelijk maken en uitvoeren van afspraken zonder dat je met zijn allen nog op hetzelfde spoor zit. Als je niet telkens weer teruggaat naar de bedoeling en je afvraagt of je dáár nog wel aan werkt, kun je zomaar op een dood spoor belanden.

Niet alleen voor de samenwerking in en met netwerken stonden de wissels niet altijd goed. Zoals mijn eigen pad binnen de wereld van bestaansonzekerheid ook niet altijd over vers gestrooide rozenblaadjes liep, zag ik dat de onderlinge verbondenheid soms onder druk stond. Achterdocht over andermans bedoelingen bleek soms sterker dan de gezamenlijke wil om echt van betekenis te zijn voor mensen met geldzorgen. Misschien wel omdat we allemaal af en toe best wat extra steun kunnen gebruiken. En dan blijkt dat het niet alleen voor mensen in een kwetsbare positie lastig is om hulp te vragen of te aanvaarden, maar eigenlijk voor iederéén.

Uiteindelijk leidde deze reuring tot vruchtbare aarde. Het is alsof de grond is omgewoeld en allerlei nieuwe stekjes de kop opsteken. Er ontstaat een nieuw elan om nu toch echt verandering teweeg te brengen. Zo is het programma ‘Geldzorgen De Baas’ steeds verder ontwikkeld. In 2022 zijn er met de werknemersscan, de jongerenscan en de training ‘ervaringsdeskundig vertrouwenspersoon bij geldzorgen’ zeer waardevolle elementen aan toegevoegd. Geldzorgen De Baas krijgt hiermee de body die nodig is om het preventief aanpakken van geldzorgen bij werknemers ook echt van de grond te krijgen. We hebben met de netwerken gespard over hun rol bij het vervolmaken van deze aanpak, en ook dat heeft duidelijker gemaakt hoe dit instrumentarium werknemers kan helpen.

Ook de denktank rond het sociaal incasseren van achterstanden en schulden, de ‘veranderkamer voor schuldeisers’, heeft een concreet gevolg gekregen. De veranderkamer werd de afgelopen twee jaar door Moedige Dialoog georganiseerd. We hebben gewerkt aan een ‘Leidraad voor Sociale Incasso’, een handreiking waarmee organisaties een aanbesteding voor het incasseren van betalingsachterstanden zo kunnen vormgegeven dat deze achterstanden op een sociale manier worden geïnd. Les 1: houd rekening met de omstandigheden en mogelijkheden van de mensen met geldstress!
De handreiking is klaar en wordt binnenkort gepresenteerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen partijen die hun eigen belang overstijgen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Maar als het afgelopen jaar me van één ding heeft doordrongen dan is dat toch hoe belangrijk het is om telkens weer in de spiegel te kijken. Zijn we nog trouw aan onze uitgangspunten? Liggen we nog op koers? Daar is durf voor nodig, en als je dat combineert met eerlijk met elkaar in gesprek blijven, blijkt dat de Moedige Dialoog voeren belangrijker is dan ooit.