We gebruiken cookies op onze website.

SDG 1: Geen armoede

SDG 1 Geen armoede* is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.

Deze impact is groot, ook voor werkgevers!
👉 35% van de werknemers heeft moeite met rondkomen
👉 Werknemers met schulden kost € 13.000,- per jaar
👉 6 tot 9 dagen meer ziekteverzuim
👉 20% afname arbeidsproductiviteit
👉 Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat hulp wordt gezocht

Wij helpen werkgevers die hart hebben voor financieel fitte werknemers. Met de aanpak Geldzorgen De Baas bieden we de concrete en effectieve oplossingen die financiële problemen voor werknemers voorkómen en die kosten voor werkgevers verlagen.

Meer weten? Neem contact op met Renate Smit via salland@moedigedialoog.nl of 06-41 87 27 53

* De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.