We gebruiken cookies op onze website.

Ook ik kan in het rood staan

Prachtig, zo’n lokaal Moedige Dialoog initiatief. Maar, hoe laat je iedereen binnen de grenzen van de gemeente weten dat we er zijn en waarom zou jij aansluiten?

In Smallingerland pakken ze dat op een ludieke manier aan. Alles begint bij bewustwording. Je bewust zijn van het feit dat geldzorgen ons allemaal kunnen overkomen, bijvoorbeeld… In het rood staan is vaak een taboe. Dat vertel je niet aan buren of op een verjaardag. Toch zijn er veel mensen waarbij het de realiteit van alledag is. Met de actie ‘In het rood staan’ introduceert Moedige Dialoog Smallingerland zichzelf binnen de gemeente. Door samen in het rood te gaan staan starten de leden van het kernteam het gesprek en laten ze zien wie we zijn. Zo nodigen de kernteamleden zo veel mogelijk bedrijven, managers en eigenaren uit om voor een dag een rode cirkel om hun LinkedIn foto te plaatsen. Het omarmen van de ‘In het rood..’-gedachte is de eerste stap naar een actieve bijdrage aan de werkgeversaanpak Geldzorgen de Baas. Naast het feit dat we het lokale netwerk op deze manier wordt uitgebreid met mensen die samen met de kernteamleden de schouders onder aanpak van armoede willen zetten, werkt Smallingerland op deze manier ook toe naar de dag van de armoede. Wil je meer informatie over de Smallingerlandse ‘in het rood..’ aanpak, neem dan contact op met kwartiermaker Arlette Julsing