We gebruiken cookies op onze website.

Onderzoek van bijzonder voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs | Moedige Dialoog en Stichting Inclusief

In opdracht van Stichting Inclusief Midden-Gelderland hebben we een onderzoek gedaan onder mentoren en begeleiders van leerlingen van bijzonder voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs, naar de invloed van geldzorgen van leerlingen op het welbevinden, de schoolprestaties en ook op succesvolle uitstroom van leerlingen.

De mentoren en begeleiders erkennen deze invloed, en geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het beter leren signaleren en bespreken van geldzorgen, en ook bij het goed doorverwijzen naar hulp. De resultaten van het onderzoek vind je hier:

 

Daarom zijn we nu bezig met een doorontwikkeling van de training Bewust Geldzorgen De Baas. Dit gaat leiden tot een training specifiek voor begeleiders van deze doelgroep. Mogelijk is dit in de toekomst niet alleen interessant voor deze begeleiders, maar ook voor trajectbegeleiders van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen binnen bijvoorbeeld gemeenten die te maken hebben met dezelfde doelgroep.

We hebben inmiddels een literatuuronderzoek afgerond en in januari hebben we een dialoog met begeleiders, en vervolgens met leerlingen. Met deze input passen we de huidige training aan en deze leggen we vervolgens wederom voor aan begeleiders en leerlingen. Daarna zullen we training toetsen in de praktijk. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en laten het weten wanneer de training gereed is om in te kunnen zetten.

Oproep
Mocht je zelf contacten hebben met begeleiders van leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs die mee willen denken in onze intervisiegroep, neem dan contact op met Reggy van Moedige Dialoog.