We gebruiken cookies op onze website.

Inventarisatie regelingen voor werknemers met geldzorgen

Het is belangrijk werkgevers bekend zijn met bestaande regelingen voor inwoners met financiële problemen. De onderstaande inventarisatie richt zich in eerste instantie op de gemeente Rotterdam. Het werkgebied waarin Moedige Dialoog Rotterdam (MDR) zich richt op werkgevers die hun werknemers professioneel willen laten ondersteunen.

Een goede informatiebron is het Nibud Startpunt Geldzaken. Per aangesloten gemeente is een overzicht beschikbaar van regelingen.

 

Nibud - Startpunt Geldzaken (www.startpuntgeldzaken.nl/rotterdam)

Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Zij bundelen hun kennis over Budgetteren & besparen, Huis & hypotheek, Sparen & beleggen, Pensioenen & fiscaliteit.

Startpunt Geldzaken richt zich op financiële redzaamheid. De online geldplannen helpen huishoudens stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.

Startpunt Geldzaken geeft geen persoonlijk financieel advies, maar biedt – via online geldplannen – een wegwijzer naar een gezonde financiële toekomst.

Nibud geeft op de eigen website (www.nibud.nl) een overzicht van algemene regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Houd rekening met aanvullende voorwaarden die per gemeente gesteld kunnen worden.

 • Participatiewet
 • Bijstandsuitkering
 • Bijzondere bijstand (let op voorwaarden)
 • Ziektekostenverzekering
 • WMO
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Schoolkosten (Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland)
 • Collectieve zorgverzekering
 • Individuele studietoeslag
 • Regelingen voor sport en cultuur
 • Voedsel-, kleding-, speelgoed- en huisdierenbank

Daarnaast biedt Nibud tal van rekentools om inzicht te krijgen in toeslagen waarop een werknemer mogelijk recht heeft, zoals toeslagen en kortingen via de belastingdienst (bereken uw recht).

 

De gemeente Rotterdam

Als uw werknemer rekeningen niet op tijd kan betalen of zich zorgen maakt over geld dan kan de gemeente helpen. Wacht niet te lang, anders lopen de schulden op. En dat is niet nodig. Ga naar:

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rondkomen-schulden/

Kan uw werknemers de rekeningen niet meer betalen? Zijn er brieven van incassobureaus ontvangen? Verwijs uw werknemers dan naar Vraagwijzer of bel naar 14 010. Is de werknemer jonger dan 27 jaar? Neem dan contact op met het Jongerenloket.

In een kennismakingsgesprek kijkt een medewerker samen met uw medewerker naar de situatie: bijvoorbeeld hoe de schulden zijn ontstaan en wat er al gedaan is om de schulden op te lossen. We vragen aan de medewerker alle brieven van schuldeisers, gegevens over het inkomen en andere informatie te bewaren en klaar te leggen. De medewerker kijkt samen naar de papieren en bekijkt op hoe de gemeente kan helpen bij het oplossen van de schulden. Krijgt de medewerker de papieren, brieven en berichten niet op orde? Dan zoeken we samen naar iemand die u daarbij kan helpen (een schuldmaatje).

Waarmee kan de gemeente helpen?

De gemeente kan op verschillende manieren helpen bij geldzaken. Bijvoorbeeld met een budgetmaatje (vrijwilliger) die met uw papieren (administratie) helpt. Of met budgetbeheer, waarbij de Kredietbank de huur, gas/water/licht, zorgverzekering  betaalt. Ook is er een schuldregeling mogelijk via de Kredietbank.

Kredietbank

De Kredietbank (KBR) is er voor Rotterdammers die geldproblemen hebben en er vanaf willen komen. De Kredietbank probeert een schuldregeling voor te starten. Dit doen wij door in gesprek te gaan met schuldeisers, door het inkomen te beheren of te begeleiden naar de juiste hulp.

Bewindvoering (beschermingsbewind)

Als een budgetmaatje (vrijwilliger), budgetbeheer of een schuldregeling door de Kredietbank Rotterdam niet past bij de situatie van uw werknemer, dan is een beschermingsbewindvoerder een mogelijkheid. Beschermingsbewind kost geld. Het is daarom belangrijk om vooraf te onderzoeken of een bewindvoerder de juiste oplossing is. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om de werknemer financieel te beschermen.

Willen werknemers zelf meer grip krijgen op hun geld(zorgen) krijgen?

 • Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt! Op consuWijzer leest u waar op u op moet letten. Houdt een bedrijf zich niet aan de regels, doe dan een melding.
 • U kunt behalve bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook een melding doen van uw klacht over incassobureaus en gerechtsdeurwaarders bij de volgende meldpunten:
  Bij 
  Klachtkompas.nl van de Consumentenbond.
  Bij 
  Gemeentelijke ombudsman.
  Bij 
  branchevereniging incassobureaus NVI 'Een klacht indienen' Kigid. Let op: bij deze kunt u alleen een klacht indienen over aangesloten incassobureaus. Dit kunt u controleren op de website van de NVI.
  Bij 
  Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Let op: hier kunt u alleen een klacht indienen voor gerechtsdeurwaarders en niet voor incassobureaus.
 • Als u zich zorgen maakt over uw financiële situatie dan kunt u ook zelf via het geldplan Kom uit de geldzorgen meer overzicht krijgen.
 • Daarnaast geeft de website wijzeringeldzaken.nl antwoord op uw financiële vragen.
 • Met de handige tool op berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke regelingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.
 • Wist u dat u op ConsuWijzer een overzicht vindt met bedrijven waar u voor moet opletten.
 • Ook zijn er incassobureaus waar u volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beter geen zaken mee kunt doen.
 • Bij Stichting Belastingwinkel Rotterdam kunnen financieel kwetsbare particulieren terecht voor gratis fiscaal advies. De hulp varieert van het doen van de aangifte inkomstenbelasting en de bezwaar- en beroepsprocedures tot problemen met kwijtscheldingsverzoeken en buitenlands inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingwinkel.

Gesubsidieerde organisaties

Jaarlijks ontvangen de onderstaande organisaties subsidie van de gemeente voor het verzachten van armoede en schulden. Zij kunnen werknemers op meerdere manieren helpen met voorlichting, praktische hulp, (recreatieve) activiteiten en doorverwijzen naar instanties:

 • Stichting Jong (JIP) voor informatie en advies, ook over wet- en regelgeving
 • Jeugdvakantieland in Ahoy met attracties voor kinderen in de zomer
 • Meedoen in Rotterdam biedt financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen 4-18 jaar
 • Jeugdcultuurfonds betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen/jongeren voor sport/cultuur
 • Jeugdsportfonds betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen/jongeren voor sport
 • Jarige Job verzorgt een verjaardagsbox voor kinderen in gezinnen met weinig geld
 • Dress for Succes biedt kleding voor sollicitaties
 • Voedselbank geeft voedselpakketten uit
 • Shareaty verzorgt maaltijden tegen een kleine prijs gemaakt van voedseloverschotten
 • Rotterdamse Uitdaging koppelt bedrijven aan stichtingen/verenigingen

Verschillende regelingen voor inkomensondersteuning zijn:

 • Individuele inkomenstoeslag (IIT)
 • AOW- en jeugdtegoed (AJT)
 • Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, meedoen in Rotterdam
 • Rotterdam pas
 • Participatiewet voor een bijstandsuitkering
 • Bijzondere bijstand
 • Fonds bijzonder noden Rotterdam (FBNR)
 • Gemeentelijke regelingen voor inwoners met laag inkomen zoals kwijtschelden gemeentelijke belastingen, energietoeslag, huurtoeslag ed.

 

Hulp bij betalingsachterstanden is mogelijk

Leveranciers – nutsbedrijven – corporaties – banken/assuradeurs

 

In geval van financiële problemen is het van belang op de kortst mogelijke termijn contact op te nemen met schuldeisers om mogelijke afbetalingsregelingen, opschorting of kwijtschelding te bespreken. Veelal zijn daarvoor meer mogelijkheden beschikbaar dan in algemene zin verondersteld wordt.

Hypotheekverstrekkers kennen tegenwoordig in sommige contractvormen de mogelijkheid betalingsverplichtingen tijdelijk op te schorten in geval van betalingsmoeilijkheden, bijvoorbeeld door baanverlies of scheiding.

Los van de individuele en algemene ondersteuning die vanuit gemeenten beschikbaar is voor inwoners zijn er mogelijkheden gebruik te maken van betalingsregelingen van leveranciers, nutsbedrijven, corporaties en banken/assuradeurs (hypotheken, verzekeringen).

Bedrijven die beschikken over het Keurmerk Warm Incasseren zeggen nee tegen verdienen aan klanten met schulden. Zij zetten zich er voor in om klanten te helpen bij betalingsachterstanden, onder andere door persoonlijk contact en het treffen van betalingsregelingen. Gecertificeerde bedrijven in Rotterdam zijn Havensteder, Evides, Eneco en de gemeente Rotterdam.

Meer weten over het keurmerk zie www.warmrotterdam.nl projecten Uit de schulden, Warm Incasseren.

Zoekt u een sociaal verantwoord incassobureau voor uw werknemer neem dan contact op met www.faircasso.nl. Dit incassobureau kenmerkt zich door maatwerk en het voorkomen van onnodige kosten. Het motto van Faircasso is mensen er weer bovenop in plaats van onderuit halen.