We gebruiken cookies op onze website.

Extra trainers voor Geldzorgen De Baas

Met geldproblemen aankloppen bij je leidinggevende? “Dacht het niet” is de standaardreactie. Wat helpt is een bedrijfsklimaat dat medewerkers aanmoedigt om die stap wél te zetten. Dat vraagt om leidinggevenden die zich er terdege van bewust zijn dat geldproblemen onder werknemers vaak voorkomen, óók in de eigen organisatie. Bovendien moeten leidinggevenden signalen van geldstress tijdig kunnen signaleren en er adequaat mee omgaan. Dat is niet iedereen van nature gegeven. Geen nood: Moedige Dialoog heeft er een training voor in de aanbieding, als onderdeel van de aanpak Geldzorgen de Baas. Om aan de toenemende vraag naar deze training te voldoen leidt Moedige Dialoog nu nieuwe trainers op via een speciale train-de-trainer.

‘De training voor leidinggevenden verzorgen we al een tijdje, maar dat deden we steeds met een koppel van een trainer en een ervaringsdeskundige op het gebied van schulden,’ aldus Marc Mulder, zelf ervaringsdeskundige. ‘Maar nu steeds meer organisaties aan de slag gaan met Geldzorgen de Baas, redden we het niet met één koppel. Daarom hebben we een speciale train-de-trainer ontworpen, waaraan op dit moment zes trainers en twee ervaringsdeskundigen meedoen. Die fungeren als een soort pool waardoor we straks wisselende koppels kunnen samenstellen.’
De trainers die meedoen zijn onder anderen kwartiermakers van Moedige Dialoognetwerken en professionele trainers met bijvoorbeeld een achtergrond als schuldhulpverlener. De twee ervaringsdeskundigen zijn professioneel opgeleid om hun ervaringen op dit gebied in te zetten.

Net als de training zelf focust de train-de-trainer op twee thema’s. Marc: ‘Leidinggevenden laten zien en liefst laten ervaren wat geldstress doet met mensen, én hoe belangrijk het is dat je binnen je organisatie een sfeer schept waarin mensen zich veilig genoeg voelen om over hun geldzorgen te praten.’
Dat de trainers uiteenlopende achtergronden hebben, maakt de train-de-trainer extra waardevol, aldus Reggy Schutte. Zij werkt als impactmanager voor Moedige Dialoog en geeft samen met Marc de train-de-trainer. ‘Dankzij de twee ervaringsdeskundigen hebben we bovendien steeds een extra “reality check”: gaat het nog over de juiste dingen? Baseren we ons ongemerkt op aannames over mensen met schulden die helemaal niet kloppen? Vervallen we in jargon?’

De training “Bewust Geldzorgen de Baas” is een vast onderdeel van het programma Geldzorgen de Baas. Reggy: ‘Wanneer de scan in dat programma uitwijst dat er qua bewustwording en vaardigheden bij leidinggevenden nog winst valt te boeken, dan is deze training de logische volgende stap. Maar bedrijven die al weten dat ze op dat punt tekortschieten, kunnen de training ook gericht inkopen.’
In alle gevallen is de crux van de training dat deelnemers ervaren hoe ontwrichtend aanhoudende geldstress is. Niet alleen op financieel gebied, maar vaak op álle levensterreinen. Marc: ‘De meeste leidinggevenden hebben dat niet in die mate zelf meegemaakt, maar ze moeten er zich in ieder geval iets bij kunnen voorstellen. Dat is belangrijker dan theorie. De training is meer gericht op ervaren dan op theorie uitleggen.’

Na de eerste bijeenkomst van de train-de-trainer volgt er nog een oefensessie. De verwachting is dat de trainers daarna voldoende zijn toegerust om het land in te gaan.