We gebruiken cookies op onze website.

Als werkgever wil je toch dat iedere werknemer de beste versie van zichzelf kan zijn?

Deel 2 van het vijfluik over de jongerenscan van Geldzorgen De Baas

Van Vinkje naar Vonk, zo heet de “jongerenscan” die Moedige Dialoog ontwikkelt in het kader van Geldzorgen de Baas. Met die scan kunnen bedrijven in kaart brengen in hoeverre hun jonge medewerkers kampen met geldstress, én of ze daar intern over kunnen praten. In deel twee van een vijfluik over dit prille project vertelt projectleider Reggy Schutte onder meer over de addertjes onder het gras bij het ontwikkelen van zo’n scan. ‘Dat jongeren superenthousiast zijn om mee te doen, wil niet zeggen dat ze allemaal present zijn op de afgesproken datum…’

Je functieomschrijving is impactmanager…
‘Ik hoorde pakweg vijf jaar geleden bij de eerste lichting van kwartiermakers van wat toen nog Moedige Mensen heette. Sindsdien is de essentie van ons werk niet wezenlijk veranderd. We willen als schakel tussen publiek en privaat een verschil maken voor mensen met geldzorgen. Daarvoor zijn we veel onderweg en spreken we heel veel mensen. Maar hoeveel verschil we precies maken en voor wíé? In de loop der jaren kregen we steeds meer behoefte om daar gefundeerde uitspraken over te doen, zodat we gerichter actie kunnen ondernemen. Welke strategie volg je, en hoe meet je of die succesvol is? Met andere woorden: wat is je impact? Hoeveel mensen worden daadwerkelijk geholpen? En in welke mate? Daar houd ik me mee bezig. En daarnaast ook met programmaontwikkeling voor Geldzorgen de Baas, de jongerenscan, dialoogsessies, een programma voor trainers. Een breed palet? Absoluut. Maar dat kan ook niet anders met een klein team.’

Hoe is Van Vinkje naar Vonk begonnen?
‘Het vloeit voort uit Geldzorgen de Baas. Dat programma draait om begrip kweken voor medewerkers met geldstress en vertrouwen creëren op de werkplek, zodat ze erover durven te praten. Dan moet een ondernemer wel eerst weten wat er binnen zijn bedrijf speelt op dat punt. Om hoeveel mensen met schulden gaat het en in welke mate maken zij zich daar zorgen over? Maar ook: is er voldoende vertrouwen om erover te praten? Een scan leek ons een goede manier om dat vast te stellen. En om dat te financieren kwam de subsidie-uitvraag van Instituut Gak op het juiste moment. Die ging over projecten voor jongeren en omdat wij ook een thema jongeren hebben, viel alles op zijn plek.’

Waar loop je zoal tegenaan bij het ontwikkelen van de jongerenscan?
‘De scan wordt ontwikkeld door de gedragswetenschappers Felix Uhl en Adriaan Denkers. Dat doen ze prima, maar soms moet je even bijsturen om hun vocabulaire te matchen met jongerentaal. Sowieso was het formeren van een jongerengroep als “procesbewaker” vrij tijdrovend. We hebben een brede oproep gedaan onder de Moedige Dialoognetwerken en die leverde behoorlijk wat enthousiaste jongeren op. Maar ja: sommige waren vergeten de datum in hun agenda te zetten, of ze hadden op het laatste moment toch een andere afspraak”.
Daarnaast kregen we te maken met de privacywetgeving. Vroeger stelden wij als Moedige Dialoog nooit zelf vragen aan individuele werknemers over geldstress. Bij het opstellen van de vragen voor de scan kregen we daar ineens wél mee te maken. Dus daar moesten we ons alsnog in verdiepen.’

Waar staan jullie nu?
‘Met Felix Uhl hebben we meteen bij de start al besproken wat we uiteindelijk aan bedrijven willen kunnen presenteren. Dat ging gepaard met een fasering op hoofdlijnen. Op basis daarvan heb ik een gedetailleerd plan van aanpak geschreven, inclusief wat we per periode aan wie willen opleveren. Klinkt technisch, en dat is het eigenlijk ook. Maar dat is nodig om het strak te kunnen managen. Voor ons was dat wel even wennen, want doorgaans zijn we heel erg hands on. Maar het werkt prima. Kwartaal 1 was de fase van literatuuronderzoek, een vragenlijst bouwen en die uitzetten. Nu gaan we door naar fase 2: de scan testen en vervolmaken. En in kwartaal 3 starten we in vijf van onze netwerken met een pilot van een jaar.’

Over netwerken gesproken: hoe zijn ze aangehaakt?
‘We houden ze op de hoogte van iedere stap die we zetten. We hebben ze in fase 1 gevraagd om jongeren aan te dragen en een aantal netwerken deed dat ook. Momenteel zijn we bezig om vijf netwerken te selecteren voor de pilot. Onder meer op basis van vragen als: wat doen ze al met jongeren en met werkgevers en hun bedrijfsklimaat? Zien ze de mogelijke meerwaarde van zo’n scan? Zijn ze enthousiast over de opzet?’

Hoe past de jongerenscan in de ontwikkeling van Moedige Dialoog?
‘Naadloos, volgens mij. De relatie tussen werkgevers en werknemers met geldstress is van meet af aan een speerpunt geweest. Immers: 45% van de volwassenen met geldzorgen heeft gewoon een baan en veel van hen brengen dagelijks tijd door op de werkvloer. Dus daar zie je bepaald gedrag, daar voel je die stress, als je er tenminste voldoende op gespitst bent. En dat laatste proberen wij voor elkaar te krijgen door werkgevers ervan te overtuigen dat een veilig bedrijfsklimaat voor beide partijen goed is. Als werkgever wil je toch dat iedere werknemer de beste versie van zichzelf kan zijn?’

Handige links