Onze organisatie

Moedige Dialoog is een stichting met een meerhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Raad van Bestuur 

J.E. (Jacqueline) Beekman (bestuurder)
H. Veldman (bestuurder)

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is zo divers mogelijk samengesteld om een breed draagvlak te waarborgen.
Met ingang van 2 december  2019 wordt de Raad van Toezicht gevormd door:

A. de Jong (voorzitter)
E. den Besten (vicevoorzitter)
H. Sukhraj
L. Staal
T. Harms

Vergoeding leden Raad van Toezicht
De vijf leden van de Raad van Toezicht van Moedige Dialoog ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Raad van Advies

De Raad van Advies komt vier keer in 2020 bij elkaar. De opzet is dat de RvA gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert.

Particulier:
Ricco de Goede
Anneke Krakers

Publiek:
Gerria Toeter-Aalderink
Marian Kemper
Ad van Rijen

Privaat:
Elma Vriezekolk
Floris Went
Gertjan de Rooij

Ervaringsdeskundige:
Henk Pragt

Onderwijs/Innovatie en kennis:
Cees Brouwer
Bo Dury

INITIATIEFNEMERS

Centraal is er aansturing en ondersteuning vanuit de landelijke stuurgroep Moedige Dialoog. Hierin zijn Sociaal Werk Nederland en Rabobank vertegenwoordigd als initiatiefnemers. Meer over de leden van de landelijke stuurgroep vind je onder contact.

RAAD VAN ADVIES

'Mooi aan de moedige dialogen is dat ze zo ontzettend persoonlijk zijn', vindt Arjan de Jong. Als betrokken burger zit hij in de Raad van Advies van Moedige Dialoog. 'Er is een duidelijke zakelijke insteek van doelen halen en armoede verminderen. Tegelijkertijd blijft de menselijke kant belangrijk.

Mede-adviesraadslid en directeur van Sociaal Werk Nederland Lex Staal voegt daaraan toe: 'Dat zo’n publiek-private samenwerking überhaupt werkt, is al heel bijzonder. Het bedrijfsleven denkt immers heel anders over oplossingen dan bijvoorbeeld sociaal werk. De sleutel tot succes is denk ik ook dat we door samen te werken in Moedige Dialoog echt op elkaar aangewezen zijn. Daarom wíllen we elkaar begrijpen. Dat is moeilijk maar het lukt, als we daar elke dag heel hard voor blijven werken.'