We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Rotterdam

Moedige Dialoog Rotterdam is een lokaal/regionale netwerk van publiek en private bedrijven dat zich ervoor inzet de financiële zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van mensen met schulden te vergroten. Met Moedige Dialoog Rotterdam doorbreken we het taboe op het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek bij werkgevers en bedrijven. Moedige Dialoog Rotterdam faciliteert hoe dat aan te pakken. Onze ambities zijn:

  • Bij bedrijven de bewustwording vergroten over wat goed werkgeverschap is voor werknemers in armoede en met schulden. 
  • Vroegsignalering en preventieve aanpakken: welke werkzame aanpakken zijn er om in een vroeg stadium financiële problematiek te herkennen, te bespreken en verergering te voorkomen. 
  • Bedrijven en instroom naar werk. Waar zijn de banen? Met het netwerk inzetten op een toename van de instroom van mensen die in armoede leven en/of schulden hebben. 
  • Het percentage jongeren in Rotterdam dat schulden heeft ligt bijna 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Daar is inmiddels veel aandacht voor – landelijk en lokaal - en vele instrumenten zijn ontwikkeld. Als Moedige Dialoog Rotterdam dragen wij eraan bij bedrijven bekend te maken met dit instrumentarium en met hen het gesprek aan te gaan hoe te voorkomen dat jongeren onverstandige financiële keuzes maken. 

Heb je vragen?

Karin van Wolde
Kwartiermaker