We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Rijswijk

De meeste mensen hoeven zich geen zorgen te maken over eten, veilig zijn en het hebben van een dak boven ons hoofd. Maar dat geldt niet voor iedereen. Zo’n 4100 huishoudens in Rijswijk hebben moeite om financieel rond te komen of deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het wegnemen van de armoede- of schuldenproblematiek is de belangrijkste voorwaarde om weer mee te kunnen doen. Als deelnemers van het Financieel Netwerk Rijswijk willen we ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en samen de (verborgen) armoede en schulden aanpakken.

De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van armoede en schulden (preventie en signalering), het activeren naar werk (perspectief door maatwerk) en gerichte ondersteuning waar nodig is. Concrete activiteiten waarbij ketenpartners, de (potentiële) doelgroep, gemeente en bedrijven aan meedoen geven ons inzien een golf van energie waardoor een (grote) stap voorwaarts kan worden gezet in het helpen van mensen uit armoede en schulden en het voorkomen dat mensen in deze situatie komen.

Armoede staat vaak niet op zichzelf. Het hangt samen met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid en soms ook criminaliteit en huiselijk geweld. Doordat de effecten van armoede zich op zoveel terreinen manifesteren, vraagt dat een diversiteit in aanpak en een samenwerking vanuit verschillende domeinen. Het vraagt om moedige besluiten en een innovatieve aanpak. Met daarbij de overtuiging dat deze samenwerking van werkelijke toegevoegde waarde kan zijn op de bestaande activiteiten van zowel publieke als private partijen.

Heb je vragen?

Rochelle Heerema
Kwartiermaker

''We willen graag ook met kinderen het (lastige) onderwerp armoede bespreekbaar maken. Kinderen kunnen er zelf niks aan doen dat ze opgroeien in armoede, maar ze kunnen wel alle hulp goed gebruiken.''

Rochelle Heerema
Kwartiermaker Rijswijk