We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Drenthe

Armoede gaat over overleven, over ’s nachts wakker liggen in plaats van slapen. Heel veel organisaties en initiatieven zetten zich in onze regio in om hier wat aan te doen. Dat is nodig, want het probleem is groot en hardnekkig. Wat ook nodig is, is dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen de partijen die actief zijn op dit terrein. Tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en kennispartners. We hebben elkaar nodig om sociale en financiële fitheid voor iedere bewoner in Drenthe te bereiken. Samen moeten we zorgen dat óverleven weer léven wordt. Moedige Dialoog Drenthe verbindt organisaties en maakt initiatieven zichtbaar zodat zij elkaar kunnen vinden, kunnen inspireren en kennis kunnen delen.

Heb je vragen?

Monique Huizenga
Kwartiermaker

''Onze focus ligt op preventie en vroegsignalering en onze rol is verbinden en zichtbaar maken.''

Monique Huizenga
Kwartiermaker Drenthe