We gebruiken cookies op onze website.

Tamara Madern

Financieel gedrag - Schuldpreventie - Schuldhulpverlening - Vroegsignalering

Op 14 juni en 4 oktober kun je Tamara boeken als expert.

Tamara Madern is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan Hogeschool Utrecht sinds 2016.  Haar ambitie is het terugdringen van problematische schulden. Door vroegtijdig schulden te kunnen signaleren en door effectieve aanpakken waarbij de mens centraal staat. Zo schreef ze onder andere de handreiking ‘Zorgen over geld? Praten helpt’, ontwikkelde ze samen met diverse schuldhulpverleners een nieuwe budgetcursus en werkte ze mee aan de e-learning voor huisartsen.

Naast lector is Tamara sinds 1 november 2020 interim opleidingsmanager bij Commerciële Economie aan de hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij bestuursvoorzitter van de LSTA en van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Ook is zij als procesmanager werkzaam bij het programma Schouders Eronder.

Achtergrond.
Sinds 2003 is Tamara Madern werkzaam op het gebied van huishoudfinanciën. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht en rondde vervolgens de studie Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Tijdens en na haar studie werkte ze bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Eerst in de functie van budgetbegeleider, daarna als adviseur opleidingen en later als onderzoeker. Van 2014 tot 2017 werkte ze als senior onderzoek bij het lectoraat Armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Tamara schreef haar proefschrift als buiten promovenda aan de Universiteit Leiden. In haar proefschrift onderzocht ze welke verschillen in financieel gedrag er bestaan tussen mensen zonder en met schuldenproblematiek. Ook onderzocht ze welke psychologische en sociologische determinanten een rol spelen. Ze startte in 2011 en in 2015 verscheen haar dissertatie met de titel ‘Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen.’

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Analytisch, kennis van werkzame bestanddelen, schuldenwetgeving, schuldpreventie, vroegsignalering, sterk in verbinden

Waarom heb je je opgegeven als expert? 
Het is belangrijk om de wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Ik hoop als expert een burgfunctie te kunnen hebben.

Meer informatie over het onderzoek dat ik doe en wie ik ben kun je vinden op www.schuldenenincasso.nl