We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Westland

Moedige Dialoog Westland is de samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Gemeente om de financiële redzaamheid in het Westland te vergroten. In het Westland kunnen meerdere partijen – direct en indirect – een bijdrage leveren aan het bevorderen van de financiële redzaamheid van de inwoners van Westland. We willen ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en samen (verborgen) armoede aanpakken. De samenwerking tussen publieke en private partijen is hierbij van toegevoegde waarde van al bestaande initiatieven en activiteiten. Moedige Dialoog Westland vervult een brugfunctie en fungeert als vliegwiel. We brengen partijen samen en maken zichtbaar wat er al is. We geven meerwaarde aan activiteiten die al worden ondernomen door onder andere de Gemeente Westland, schuldhulpverlening en maatschappelijke organisaties. We zetten zelf zonodig nieuwe projecten of acties op en halen best practises van elders naar Westland. Door deze partijen en betrokken bedrijven samen te brengen ontstaat een nieuwe dynamiek en gezamenlijke know how, waarmee we de spiraal van armoede en schulden kunnen doorbreken.

Heb je vragen?

Jeltje de Groot en Irene van der Lans
Kwartiermaker

Onze mensen

Irene van der Lans

Kwartiermaker Westland

Steeds meer mensen hebben geldzorgen, ook werknemers.

westland@moedigedialoog.nl

Jeltje de Groot

Kwartiermaker Westland

Samen sterk om armoede in Westland te bestrijden.

westland@moedigedialoog.nl

Maurice Dame

Directeur coöperatieve Rabobank - Lid kernteam Westland

Als coöperatieve bank ondersteunen we de beweging naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen (financieel) redzamer zijn.

Marjo van Berkel

Aandachtsfunctionaris Gelijke kansen - Lentiz Floracollege - Lid kernteam Westland

Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Yvonne Polman

Coördinator Basisvaardigheden - Bibliotheek Westland - Lid kernteam Westland

De problematiek met betrekking tot armoede en financiële problemen heeft een grote relatie heeft met laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en een

Yvonne Polman / Bibliotheek Westland / Lid Kernteam Westland

Rachel van der Kaaij

Teamcoördinator Welzijnsdiensten - Vitis Welzijn - Lid kernteam Westland

Het bundelen van alle krachten en initiatieven en elkaar hierop aanvullen, krijg ik energie van.

Foto Rachel van der Kaaij