We gebruiken cookies op onze website.

Moedige Dialoog Leeuwarden

Moedige Dialoog Leeuwarden heeft de intentie om armoede, in welke vorm dan ook, stevig te verminderen door samen te werken, te verbinden en de krachten te bundelen om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken en te realiseren. Voorheen speelde het Armoedepact daarin een verbindende rol, maar die taak wordt nu vervuld onder de vlag Moedige Dialoog Leeuwarden. Moedige Dialoog Leeuwarden bestaat uit dezelfde deelnemers van het voormalige Armoedepact alleen is die groep opgedeeld in een kernteam en stakeholders. Het kernteam vertegenwoordigd de achterban van verschillende organisaties in de publieke en private sector. Zij besteden naast hun enthousiaste inzet zoals iedere stakeholder, extra tijd aan het organisatorische aspect van Moedige Dialoog.

Heb je vragen?

Nynke Andringa
Kwartiermaker

Overige thema's

Vergroten bestaanszekerheid

Doorbreken van regeneratie

''We zorgen dat diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog.''

Nynke Andringa
Kwartiermaker Leeuwarden

Moedige Dialoog Leeuwarden zorgt voor het stevig verminderen van armoede -in welke vorm dan ook- in Leeuwarden.

Onze mensen

Anke Westra

Ervaringsdeskunge Leeuwarden

Nynke Andringa

Kwartiermaker Leeuwarden
leeuwarden@moedigedialoog.nl
Foto Nynke Andringa

Sjoerd Tolsma

Lid kernteam Leeuwarden

Marcel Endendijk

Lid kernteam Leeuwarden

Jolande Rezel

Lid kernteam Leeuwarden
Foto Jolande Rezel

Femke van de Wiel

Lid kernteam Leeuwarden
Femke

Hans den Hartog

Lid kernteam Leeuwarden