Over ons

De landelijke stichting Moedige Dialoog Nederland houdt zich sinds 2019 bezig met het bestrijden van financiële problemen en maakt daarbij gebruik van lokale netwerken.

Moedige Dialoog Zwolle is een publiek-privaat netwerk welke zich richt op het bevorderen van financiële en sociale redzaamheid. Met innovatieve oplossingen bieden wij concrete hulp voor het maatschappelijk probleem van geldzorgen. Ons kernteam legt de focus op de doelgroepen: werkgevers & werknemers, ouderen en jongeren.

Wij houden het gesprek gaande tussen het bedrijfsleven en het sociaal domein. Daarbij creëren we gezamenlijke bewustwordingen, willen de schaamte doorbreken en mensen bij elkaar brengen. Hierdoor wordt de weg naar hulpverlenende instanties sneller gevonden en kunnen we door preventie financiële zorgen voorkomen.

 

Het kernteam bestaat uit:

Regina Koudijs (gemeente Zwolle), Gerard Kok (Rabobank) en Henriëtte Strik (Countus Accountants & Adviseurs). Niet op de foto: Otto Gerits (Humanitas) en Robbert Schutter (Deltion College)