Moedige Dialoog Westland

Moedige Dialoog Westland is de samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties en Gemeente Westland om de financiële redzaamheid in het Westland te vergroten. In het Westland kunnen meerdere partijen – direct en indirect – een bijdrage leveren aan het bevorderen van de financiële redzaamheid van de inwoners van Westland. We willen ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en samen (verborgen) armoede aanpakken. De samenwerking tussen publieke en private partijen is hierbij van toegevoegde waarde van al bestaande initiatieven en activiteiten. Moedige Dialoog Westland vervult een brugfunctie en fungeert als vliegwiel. We brengen partijen samen en maken zichtbaar wat er al is. We geven meerwaarde aan activiteiten die al worden ondernomen door onder andere Gemeente Westland, schuldhulpverlening en maatschappelijke organisaties. We zetten zelf zo nodig nieuwe projecten of acties op en halen best practises van elders naar Westland. Door deze partijen en betrokken bedrijven samen te brengen ontstaat een nieuwe dynamiek en gezamenlijke know how, waarmee we de spiraal van armoede en schulden kunnen doorbreken.