Doelgroepen

Regio Rijk van Nijmegen

Financieel Fit Rijk van Nijmegen zet zich in om het Rijk van Nijmegen financieel redzaam te maken. Niet zelfredzaam. Want we weten dat er altijd mensen zijn die het niet alleen kunnen. En dat hoeft ook helemaal niet. Als je maar weet waar hulp te vinden is. We zetten hierbij in op vier belangrijke doelgroepen: huishoudens, jongeren, ouderen en werkgevers.