Item 1
Naam vanhet lokale netwerk

Apeldoorn Financieel Fit is een stichting die haar doel ( armoede te voorkomen en te bestrijden) probeert te bereiken door de samenwerking op dit vlak tussen o.a. maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, schuldeisers en kredietverstrekkers, woningcorporaties en energiemaatschappijen, banken en verzekeraars, het onderwijsveld, en landelijke en lokale overheid te bevorderen.

Over ons

Apeldoorn Financieel Fit is een netwerkorganisatie met als doel: 1: zich in te zetten om armoede in Apeldoorn te voorkomen en te bestrijden; 2: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Agenda

Geen publicaties

Toon meer