Geldzorgen bij medewerkers signaleren

Hoe vaak vraag je op een dag 'hoe gaat het met je'? En hoe vaak krijg je een antwoord dat iets zegt over iemands financieel situatie? Over geldzorgen praten doen we vaak niet. Zelfs nu niet.

Juist omdat er nog een flink taboe rust op het bespreken van financiën is het belangrijk signalen op te vangen die erop kunnen wijzen dat iemand zorgen heeft over geld. De signalenkaart helpt daarbij. Download de kaart hier en bekijk ook de tips om het gesprek over geldzorgen met je medewerker te beginnen.

Signalenkaart
Gesprekstips