Verslag 2020 Moedige Dialoog Salland

Met trots vertellen we jullie over de activiteiten en resultaten van Moedige Dialoog Salland in 2020.

Corona heeft ons afgelopen tijd allemaal geraakt, de een meer dan de ander. In financieel opzicht zijn veel ondernemers, werkgevers, huishoudens en jongeren getroffen. Vanuit Moedige Dialoog Salland hebben we diverse dialoogsessies georganiseerd, met diverse professionals in het netwerk, ervaringsdeskundigen en partners zijn we in gesprek gegaan hoe wij hen het beste kunnen bereiken én hoe wij deze doelgroepen kunnen ondersteunen. Het taboe van geldzorgen afhalen en ervoor zorgen dat mensen zich op tijd melden is hierbij belangrijk.

Moedige Dialoog Salland is een succesvolle publiek private samenwerking met 35 bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe die actief betrokken zijn in de diverse programmalijnen en werkgroepen.

Essentieel voor MD Salland is impact ofwel hetgeen er zonder ons niet was gebeurd. Hoe maken we het verschil, is dat verschil aan ons toe te wijzen en welk verschil maken we? De Impactclaim van MD Salland is als volgt geformuleerd:

Moedige Dialoog Salland helpt mensen financieel redzamer worden en draagt eraan bij dat minder mensen in financiële problemen komen of dat zij uit de schulden komen.

In dit verslag vertellen we u graag over onze activiteiten en resultaten van 2020 en geven we alvast een vooruitblik op het jaar 2021.

Het verslag over 2020 kunt u hier lezen