Rotterdam

Wat is Moedige Dialoog Rotterdam?

Moedige Dialoog Rotterdam is een lokaal/regionale netwerk van publiek en private bedrijven dat zich ervoor inzet de financiële zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van mensen met schulden te vergroten. Met Moedige Dialoog Rotterdam doorbreken we het taboe op het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek bij werkgevers en bedrijven. Moedige Dialoog Rotterdam faciliteert hoe dat aan te pakken. Onze ambities zijn:

 • Bij bedrijven de bewustwording vergroten over wat goed werkgeverschap is voor werknemers in armoede en met schulden. 
 • Vroegsignalering en preventieve aanpakken: welke werkzame aanpakken zijn er om in een vroeg stadium financiële problematiek te herkennen, te bespreken en verergering te voorkomen. 
 • Bedrijven en instroom naar werk. Waar zijn de banen? Met het netwerk inzetten op een toename van de instroom van mensen die in armoede leven en/of schulden hebben. 
 • Het percentage jongeren in Rotterdam dat schulden heeft ligt bijna 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Daar is inmiddels veel aandacht voor – landelijk en lokaal - en vele instrumenten zijn ontwikkeld. Als Moedige Dialoog Rotterdam dragen wij eraan bij bedrijven bekend te maken met dit instrumentarium en met hen het gesprek aan te gaan hoe te voorkomen dat jongeren onverstandige financiële keuzes maken. 

Rotterdam is aanvoerder van het lijstje armoede- en schuldenproblematiek in Nederland. Zie onderstaande de feiten:

 • 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens, bijna twee keer zo veel als gemiddeld in Nederland. Dat zijn ruim 80.000 Rotterdammers.
 • Bijna een op de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede. 23,7% van alle minderjarige kinderen in Rotterdam leeft onder de armoedegrens.  
 • Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen, dat zijn meer dan 100.000 inwoners.
 • Daarvan zitten 27.000 Rotterdammers zo diep in de schulden, dat zij die niet zonder hulp en binnen drie jaar kunnen aflossen (problematische schulden). Daarmee staat Rotterdam er gemiddeld slechter voor dan andere steden in Nederland
 • 15 procent Rotterdamse jongeren heeft schulden (gemiddeld in Nederland 8 procent).
 • In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger (€45.000) dan de rest van Nederland (€43.000).
 • Zo'n 80 procent van de Rotterdammers met schulden is niet in beeld bij de hulpverlening.