visitekaartje Moedige Dialoog Rotterdam

Lees hier meer over Moedige Dialoog Rotterdam: een Rotterdams netwerk van publieke- en private bedrijven dat zich ervoor inzet de financiële zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van mensen met schulden te vergroten. Onze ambities zijn: • Bewustwording bij bedrijven vergroten over wat goed werkgeverschap is voor werknemers in armoede en met schulden. • Vroegsignalering en preventieve aanpakken onder de aandacht brengen en met het netwerk doorontwikkelen.