Samen tegen schulden

In Rotterdam werken we met een groot team professionals aan de schulddienstverlening. Via verschillende kanalen komen Rotterdammers met schulden terecht bij trajectbegeleiders van het Expertise Team Financiën (ETF).

De trajectbegeleiders bieden ondersteuning aan Rotterdammers met schulden, die niet in staat zijn om zelf inzicht en overzicht te creëren in hun financiële- en schuldensituatie. Zij onderzoeken wat een passende oplossing is voor de situatie van de klant. Binnen de schuldenaanpak wordt nauw samengewerkt door Werk en Inkomen, Jongerenloket, Vraagwijzer, Prestatie010, Expertise Team Financiën, Hulpteam Geldzaken, Regie Bewindvoering, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Wijkteams, Kredietbank Rotterdam en zorg- en welzijnsorganisaties.

Inmiddels kunnen we een aantal succesverhalen delen. Soms groot, soms een aaneenschakeling van kleine lichtpuntjes. Samen proberen we het taboe rondom schulden te doorbreken, geldproblemen bespreekbaar te maken en drempels bij de aanmelding voor gemeentelijke schulddienstverlening op te heffen.

Bekijk hieronder filmpjes waarin professionals die betrokken zijn bij de schuldenaanpak met elkaar het gesprek aangaan en je meenemen in hun praktijkverhalen en eigen ervaringen in de samenwerking.

Ga naar Samen tegen schulden | Rotterdam.nl