Kickoff Moedige Dialoog Rotterdam, Preview

Sprekers van de kickoff, 14 december 2020, stellen zich voor. Jacqueline Beekman (bestuurder Moedige Dialoog Nederland) , Soler Berk (directeur Vaste Lasten pakket), Vigdis van der Giesen (HefGroep), Jaime Jorba Bos (Faircasso) en Willem Groenendijk (Rabobank)

Jacqueline Beekman en Henk Veldman (Rabobank) zijn bestuurders Moedige Dialoog Nederland. Zij zetten zich in voor een financieel fit Nederland, nu en morgen! 
Samenwerken voor de aanpak van Armoede en Schulden is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt om een gezamenlijke ambitie agenda dwars door alle sectoren heen, van publiek tot privaat met professionele ervaringsdeskundigen. Alleen dan investeren we samen in een duurzame, financieel gezonde samenleving. Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft werknemers met grote geldzorgen in dienst. Waarschijnlijk gaat het om veel meer omdat werknemers zich schamen om er over te praten. Het gevolg is oplopende kosten en stress. Het loont daarom om medewerkers met geldzorgen te ondersteunen in het bedrijf. Liever eerder dan later!. Moedige Dialoog heeft daarvoor samen met anderen een aanpak ontwikkeld. Bedrijvenhelpdesk “Geldzorgen- en de Baas” Bewustwording, Vertrouwen en Ondersteunen zijn de drie aandachtspunten. Meer weten? Zie onze website

Soler Berk, Directeur Vaste Lasten Pakket.
De afgelopen decennia stijgt de druk op huishoudboekjes van vele mensen en ook van werknemers. Steeds meer mensen in Nederland ervaren een grote schuldendruk of hebben risicovolle schulden. Er zijn dan ook veel werkenden die moeite hebben om hun financiën rond te breien en dat maakt hen kwetsbaar. Stichting Vaste Lasten Pakket is onafhankelijk en helpt mensen bij het stabiliseren van hun uitgaven. Zij helpt hen om weer overzicht en grip te krijgen op hun huishoudboekje. Op deze manier worden problematische schulden en betalingsachterstanden voorkomen. In ruil hiervoor bieden vaste lasten leveranciers maatwerk, financieel voordeel of optimalisatie van hun aanbod. Dit betekent een betere service en lagere maandlasten.Voor meer info kijk op: www.vastelastenpakket.nl of neem contact op via soler@vastelastenpakket.nl

Vigdis van der Giesen, Bestuurder HefGroep.
Enige tijd geleden, op een congres van Sociaal Werk Nederland, kwam ik in contact met ‘Moedige Dialoog’. Mijn naam is Vigdis van der Giesen en als bestuurder van HefGroep zie ik de verstrekkende gevolgen van armoede voor eenieder en voor de jeugd in het bijzonder. Kinderen die opgroeien in een stressvolle omgeving met zorgen over of er wel brood op de plank komt, jongeren die zich steeds dieper in de schulden (moeten) steken, maar soms ook medewerkers die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Redenen genoeg om er met elkaar de schouders onder te zetten, juist ook regionaal.

Enthousiast geworden over Moedige Dialoog met regionale netwerken heb ik me aangesloten. Rotterdam heeft de twijfelachtige eer steevast voor te komen in de top 3 van armste gemeentes. Tot mijn verwondering was er nog geen netwerk Moedige Dialoog in Rotterdam. Het onderwerp is wat mij betreft te urgent om te negeren. Een kernteam is gestart met de opbouw van een netwerk met Warm Rotterdam als kwartiermaker. Het grote aantal aanmeldingen voor de Kick-off van Moedige Dialoog Rotterdam, laat nu al zien dat er het voorziet in een behoefte. Ik hoop u allen (digitaal) te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren om armoede en schulden met vereende kracht aan te pakken.

Jaime Jorba Bos, Directeur Faircasso.
Het huidige incassosysteem in Nederland leidt tot substantieel meer schulden en meer stress, dat is niet nodig! Faircasso is 6 jaar geleden gestart als sociale onderneming in de incassosector. Met een nieuwe aanpak ‘Sociaal Incasseren’ genaamd, laten wij zien dat betalingsachterstanden op een vriendelijke manier geïncasseerd kunnen worden, zonder dat mensen onnodig verder de schulden in worden gewerkt. Faircasso combineert incasso en schuldhulp als 1 dienst waardoor achterstanden op een duurzamere wijze geïncasseerd worden. Het doel van Faircasso is om bedrijven en mensen met betalingsachterstanden te helpen én heel Nederland aan Sociaal Incasseren te krijgen. Daarom zijn we betrokken bij o.a Warm Rotterdam en het Moedige Dialoog.

Willem Groenendijk, Rayondirecteur Rabobank Rotterdam.
Mijn naam is Willem Groenendijk, Rayondirecteur bij Rabobank Rotterdam. Met de missie Rabobank  ‘Growing a better world together’ willen wij een bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in Nederland. ‘Iedereen financieel gezond’ is één van onze thema’s. Een gezonde financiële basis zorgt voor veerkracht en geeft ruimte voor ontwikkeling. Dagelijkse zorgen en schaamte over schulden en armoede, naast je gezin runnen, schuldeisers afwimpelen en presteren op het werk, dat zijn grote uitdagingen. Moedige Dialoog Rotterdam is een nieuw netwerkplatform waar publiek en private partijen elkaar gaan vinden om te helpen schulden en armoede aan te pakken. Voor werknemers door de werkgevers.

Moedige Dialoog Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om te starten bij de rol van werkgevers voor werknemers in de stad. Hoe kan je vanuit goed werkgeverschap je werknemer, als kapitaal van je organisatie, helpen om financieel gezond te worden? Welke problemen kan ik als werkgever dan oplossen?

Ik hoop dat we met elkaar als moedige werkgevers een significante bijdrage gaan leveren om deze mooie stad financieel weer gezonder te maken. Doe mee met de Moedige Dialoog!

 

Klik hier voor meer informatie over de Kick-off Moedige Dialoog Rotterdam op 14 december.