Keurmerk Warm Incasseren

Het keurmerk Warm Incasseren is een keurmerk voor alle maatschappelijke organisaties én bedrijven met incassoprocessen. Met dit keurmerk roept Warm Rotterdam op om actie te ondernemen als klanten en medewerkers betalingsachterstanden hebben.

Het keurmerk Warm Incasseren is een keurmerk voor alle maatschappelijke organisaties én bedrijven met incassoprocessen. Met dit keurmerk roept Warm Rotterdam u op om actie te ondernemen als klanten en medewerkers betalingsachterstanden hebben. Dit is hard nodig want te veel Rotterdammers hebben financiële problemen. Door met dit keurmerk aan de slag te gaan laten Rotterdamse organisaties en bedrijven zien actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers.

Naar een warme Rotterdamse incassopraktijk

Het Keurmerk Warm Incasseren is een doorontwikkeling van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI van PH Quality b.v.). Door het keurmerk Warm Incasseren te behalen laten organisaties en bedrijven zien het hart op de goede plek te hebben en actief bij te dragen aan het verminderen van de schuldenlast van Rotterdammers. Warm Rotterdam is eigenaar van het keurmerk Warm Incasseren en heeft met Certificerende Instellingen overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van audits. De Certificerende Instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) op basis van de ISO 17021 norm om ISO 9001:2015 toetsingen uit te voeren in de professionele en zakelijke dienstverlening.

Door Warm Rotterdam is een beheercommissie ingesteld die onder andere de volgende taken uitvoert voor het keurmerk: besluitvorming over toekennen, intrekken en verlengen van keurmerken; het onderhouden van een openbaar Keurmerkregister; het monitoring van de kwaliteit van de audits en het toezichthouden op goed gebruik van het keurmerk door de houders.

Wat is de meerwaarde van dit keurmerk?

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid: een organisatie met dit keurmerk draagt zichtbaar en merkbaar bij aan een betere leefsituatie voor mensen in armoede en schulden.
  • Goed werkgeverschap: met dit keurmerk ondersteunt een organisatie eigen medewerkers met schulden: hierdoor stijgt de productiviteit en is er minder ziekteverzuim en fraude. ¹
  • Kwaliteitsborging: het Keurmerk Warm Incasseren helpt de kwaliteit van de interne organisatie te stroomlijnen en te borgen.
  • Klantbehoud: Warm Incasseren leidt tot klantbehoud omdat mensen snel geholpen worden.
  • Betalingskans: Warm Incasseren biedt meer kansen op de betaling van schulden in plaats van kwijtscheldingen.
  • Samenwerking in de stad: Warm Incasseren leidt tot samenwerking met integere partners.
  • Imago Rotterdam: Warm Incasseren creëert verbondenheid in Rotterdam en draagt bij aan een positief imago van organisaties én bedrijven in de stad
¹ 62% van de werkgevers heeft werknemers met financiële problemen. Dit kost een bedrijf per werknemer per jaar €13.000 (ziekteverzuim, productiviteit, fraude, loonbeslag). (Nibud, 2017)

Het keurmerk Warm Rotterdam is gericht op primaire incasseerders: dat zijn bedrijven en organisaties die direct te maken hebben met werknemers en klanten met betalingsachterstanden. Daar was nog geen keurmerk voor en dat is uniek. Dit keurmerk richt zich niet alleen op het opdrachtgeverschap voor incassobureaus en deurwaarders maar juist en vooral op het traject daarvoor. Om te voorkómen dat incasso uit handen moet worden gegeven geeft dit keurmerk handvatten voor werkgevers om humaan met werknemers en klanten met betalingsproblemen om te gaan. Het stimuleert het gehele bedrijf – van beleid tot incasso – om vroegtijdig in actie te komen om oplopende schulden te voorkomen, naar de juiste hulp toe te leiden en passende betalingsregelingen te treffen. Incassobureaus en deurwaarders zijn secundaire incasseerders die werken in opdracht van schuldeisers. Deze branches hebben hun eigen mores en eigen keurmerken (NVI, SVI, SRCM).

Ervaringen en kennis uit de stad benutTEN

Warm Rotterdam bedankt alle ervaringsdeskundigen en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het keurmerk. Ervaringsdeskundigen hebben hun persoonlijke ervaringen gedeeld, partnerorganisaties inzage in hun werkprocessen. Zoals Havensteder, Greenchoice, Samen010, de Pauluskerk, Faircasso. Een groter aantal organisaties en bedrijven uit de stad heeft deelgenomen aan feedbacksessies. Adessium Foundation heeft voor financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van het Keurmerk gezorgd.

Ervaringsdeskundigen roepen alle Rotterdamse organisaties en bedrijven op het keurmerk te behalen. Als u interesse heeft in het keurmerk Warm Incasseren heeft kunt u zich melden via info@warmrotterdam.nl.