Karin van Wolde versterkt Moedige Dialoog Rotterdam

Ter kennismaking: Sinds eind 2021 versterkt Karin van Wolde Moedige Dialoog Rotterdam. Zij is een ervaren ondernemer en kent het bedrijvennetwerk in onze regio. Zij sluit zich aan bij MDR om geldzaken, financiële zelfredzaamheid en ‘werkende armen’ op de agenda van werkgevers te krijgen.

Karin van Wolde:

'Ik koos voor bedrijfskunde toen ik al aan het werk was.  Deze studie past perfect bij mij: ik word gedreven door ontwikkeling en ben breed geïnteresseerd in vraagstukken die gericht zijn op continuïteit van de organisatie.

Mijn werkervaring is breed. Vaak bij familiebedrijven waar de betrokkenheid bij het bedrijf en de waardering voor elkaar duidelijk is. Het behalen van rendement is bedoeld om het bedrijf te laten voortbestaan en in mindere mate gericht op winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Door de grote betrokkenheid van en bij de medewerkers heeft ook hun financiële huishouding aandacht. Dit werkt positief voor de medewerkers, zij halen zo het maximale uit hun arbeidsvoorwaardenpakket. En natuurlijk ook voor het bedrijf, want financieel zorgeloze medewerkers zijn productieve medewerkers.

Ik sluit me aan bij Moedige Dialoog Rotterdam (MDR) om geldzaken, financiële zelfredzaamheid en ‘werkende armen’ op de agenda van werkgevers te krijgen. Bewustwording bij alle betrokkenen resulteert in vroegtijdige signalering en op termijn in het voorkomen van schuldenproblematiek. En dat is in ieders belang' aldus Karin van Wolde.

MDR kan werkgevers ondersteunen met activiteiten rondom geldzaken & geldzorgen: informatievoorziening, begeleiden van werkoverleg, verzorgen van themabijeenkomsten, voeren van gesprekken met medewerkers en het invullen van specifieke wensen over dit onderwerp. Uiteraard is het ook mogelijk voor werkgevers om medewerkers door Moedige Dialoog te laten opleiden. Zodat alle activiteiten rondom geldzaken & geldzorgen in eigen beheer binnen de organisatie kunnen worden uitgerold.

Voor vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar via: info@moneyspinner.nl.