Geef ervaringsdeskundigen niet de rol van eindredacteur maar van co-auteur

Stel je voor dat een ober je een gerecht serveert waarvan hij denkt dat het iets voor je is, zonder je iets te hebben gevraagd. Dan zou je toch heel vreemd opkijken?

Marc Mulder - ervaringsdeskundige en lid Kernteam Moedige Dialoog Nederland

Marc Mulder - ervaringsdeskundige en lid Kernteam Moedige Dialoog Nederland

Maar het overkomt mensen met schulden vaak, aldus Marc Mulder, die als ervaringsdeskundige deel uitmaakt van ons kernteam. ‘Dan wordt er vóór hen gedacht in plaats van mét hen. Vaak met de beste bedoelingen, maar goede bedoelingen zijn helaas geen garantie voor de juiste daden.’

‘Dus als je praat over de ondersteuning van mensen met schulden moet je natuurlijk ook luisteren naar die mensen zélf. Alleen dan kun je hun stem werkelijk laten doorklinken in de oplossingen die je aandraagt.’

Daarom wil Moedige Dialoog ook graag dat alle lokale netwerken een ervaringsdeskundige opnemen in hun kernteam, zodat ze diens kennis en ervaring van meet af aan kunt meenemen. Marc Mulder: ‘Als je op een later moment een externe ervaringsdeskundige invliegt, dan heb je als kernteam of als netwerk al bepaald waarover het moet gaan. Dan is het vaak al te laat, en heb je mogelijk een initiatief of instrument in de steigers gezet dat niet goed aansluit bij wat de doelgroep echt nodig heeft, of dat zijn doel zelfs totaal voorbij schiet. Geef ze dus niet de rol van iemand die een eindproduct beoordeelt maar van iemand die mee-ontwikkelt.

Het punt is dit: in de schuldhulpverlening heb ik soms het gevoel dat we vooral hozen in een lekke boot. Ik wil het lek dichten. Mijn dag is geslaagd als we werken aan preventieve veranderingen. Dat kan alleen door ervaringsdeskundigen er vroeg bij te betrekken.’