Werkgeversdesk

Veel werkgevers vinden het lastig om (financiële) problemen van hun werknemers te signaleren en het gesprek erover aan te gaan. Het kan zelfs een reden zijn om af te zien van contractverlenging of voor ontslag. Dat is jammer, omdat juist de werkgever vaak degene is die de helpende hand kan bieden. De Werkgeversdesk helpt hierbij.

Achtergrond

2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond (Nibud, 2018). Daaronder vallen ook mensen met een baan. 4,6% van alle werkenden leeft in armoede (SCP, 2018).

Ongeveer 70% van de werkgevers vindt dat financiële problemen van werknemers bespreekbaar moeten zijn (Schulden & Werk Deelrapport II Werknemers met schulden, Panteia en Instituut GAK, 2020). Vaak weten werkgevers niet hoe dat aan te pakken. Het is van belang om in een vroeg stadium en preventief het gesprek over geldzorgen aan te gaan.

Signaleren

Werknemers met financiële problemen zijn minder productief (20% minder arbeidsproductiviteit vanwege concentratieverlies), melden zich vaker ziek (7 extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van de financiële problemen), en het afhandelen van loonbeslag kost een werkgever veel tijd (3 uur afhandeling per loonbeslag). Een werknemer met schulden, een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kost een werkgever omgerekend zo'n 13.000 euro per jaar (Kostenscan Personeel met schulden, Nibud).

Heeft u het idee dat een medewerker financiële problemen heeft? Ga de signalen na!
Bekijk de signaalkaart. Hoe meer signalen een iemand vertoont, des te sterker mag het vermoeden van geldzorgen zijn. Het blijft echter altijd een vermoeden, tot het moment dat iemand zelf het probleem bevestigt. 

Bespreken

Werknemers praten vaak niet over hun financiële problemen uit angst voor ontslag of onbegrip, of uit schaamte. Heel vaak weet de werkgever pas dat er sprake is van financiële problemen wanneer er ernstige betalingsproblemen zijn of wanneer er loonbeslag wordt gelegd. De problemen en de gevolgen daarvan, ook voor de werkgever, spelen dan doorgaans al lange tijd.

Heeft u het idee dat een medewerker financiële problemen heeft? Bespreek uw vermoeden!
Hier treft u gesprekstips aan om het vermoeden bespreekbaar te maken.

Ondersteunen

Wat kan je als werkgever doen voor een werknemer met geldzorgen? Dat hangt ervan af of de werknemer schulden of betalingsachterstanden heeft en wat de omvang daarvan is. Bij problematische schulden kan het beste worden doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of het sociaal wijkteam.

Heeft u het idee dat een medewerker financiële problemen heeft? Bied hulp!
U kunt uw medewerker verder helpen door hem of haar te verwijzen naar verschillende persoonlijke of online hulpmiddelen. 

Op de website Geldfit.nl kunnen mensen aan de hand van een korte online test te weten komen hoe hun financiële situatie is en welke ondersteuning er voorhanden is. De routekaart gemaakt door de Hogeschool Utrecht kan helpen bij de juiste doorverwijzing. 

In Nijmegen zijn de financieel experts in de wijk de eerste ingang voor hulp bij geldzorgen. In bijna alle gemeenten zijn vrijwilligers actief die mensen ondersteunen om de administratie op orde te krijgen of inkomensondersteunende regelingen aan te vragen.

Meer informatie

Het Nibud ontwikkelde een gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen voor werkgevers en ondernemers, net als een factsheet loonbeslag: www.nibud.nl/beroepsmatig/aanpak-financiele-problemen-bij-werknemers

Ga voor tools, informatie en praktijkvoorbeelden naar www.financieelfittewerknemers.nl

Volg de e-learning werknemers en geldzorgen van de Hogeschool Utrecht.

Contact

De Werkgeversdesk kan u helpen met:

  • Advies op maat
  • Bijeenkomsten voor en verbinding met werkgevers in de regio
  • Ondersteuning vanuit het programma Geldzorgen De Baas van Moedige Dialoog Nederland

Neem contact op!