Wij gaan verder als Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen!

Wij werken graag aan een financieel fitter Rijk van Nijmegen. Om dit met de lokale netwerken van Moedige Dialoog samen nóg krachtiger te doen, is besloten onze naam te wijzigen naar Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen.

Nieuwe fase

Na een jaar bouwen in 2019 aan het regionale netwerk is het jaar 2020 voor Financieel Fit Rijk van Nijmegen een volgende fase. Een jaar waarin verder gewerkt wordt aan het eerder en sneller bereiken van mensen met geldzorgen.
De nieuwe fase betekent ook het aangaan van vernieuwde afspraken met Rabobank en Werkbedrijf, als mede initiatiefnemers en sponsors van onze stichting, en met Moedige Dialoog. Samen met hen en met al onze samenwerkingspartners willen we werken aan een financieel fitter Rijk van Nijmegen. Om dit met de lokale netwerken van Moedige Dialoog samen nóg krachtiger te doen, is besloten onze naam te wijzigen naar Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen.

partnerschap Moedige Dialoog Nederland

Moedige Dialoog Nederland is de landelijke organisatie ter ondersteuning van de lokale netwerken. Vanuit deze organisatie faciliteren ze lokale netwerken in het voeren van de dialoog en het bouwen en verduurzamen van een sterk netwerk. Via het Moedige Dialoog Café zorgen ze dat de netwerken met elkaar in verbinding staan en kunnen leren, ontmoeten, ontwikkelen en creëren. Via de Moedige Dialoog Marktplaats bieden ze een platform voor vraag en aanbod van kennis, kunde, best practices en diensten. Moedige Dialoog Nederland schept en bewaakt randvoorwaarden voor de lokale netwerken om optimaal te kunnen presteren.

Samenwerking Nederlandse Schuldhulproute

We gebruiken als basis de Nederlandse Schuldhulproute waar Moedige Dialoog een van de partners is. De Nederlandse Schuldhulproute is één weg naar passende schuldhulp die werkt, voor alle mensen in Nederland. In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en schuldhulpverleners samen. Eén infrastructuur die snel leidt naar een bewezen effectief hulpaanbod bij (beginnende) financiële problemen.

Een sterk netwerk voor een financieel fitte regio

We blijven actief als publiek privaat netwerk: een samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen met de ervaringsdeskundigen als centrale personen. Dit doen we door in dialoog te blijven gaan vanuit ervaringsverhalen van inwoners en ondernemers die financiële problemen hebben gehad
Net als voorheen is ons initiatief een project onder de vleugels van RvN@. En dat betekent dat we onze bijdrage ook richten op innovatiekracht in het MKB.
Vanuit een sterk netwerk, met landelijke ondersteuning van Moedige Dialoog in de vorm van een nieuwe website, organiseren van MD Cafés en met nog steeds veel energie van onze kwartiermaker Gerjo Schepers blijven we werken aan meer financieel fitte inwoners en ondernemers in de regio.

Lees hier meer over ons

Bestuur Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen:

Hanneke Berben, voorzitter

Ron van Wamel

Ron van Wamel, penningmeester

Astrid Bos

Astrid Bos, secretaris