Verslag Dialoogsessie en Kennisdocument MEE

Op 13 december 2021 organiseerden MEE Gelderse Poort en Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen de Dialoogsessie met als thema: 'Bijdragen aan een financieel gezonde toekomst van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de regio Rijk van Nijmegen.' Met 28 deelnemers van 17 verschillende organisaties (gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) werd veel kennis en ervaring uitgewisseld.

De deelnemers kregen een aantal oefeningen uit de training Ervaar LVB en de Armoede Experience. Dit gaf een onzeker en onbegrepen gevoel, precies wat veel mensen met een LVB dagelijks ervaren. De deelnemers ervaarden welke onmogelijke keuzes mensen met weinig geld moeten maken en voor hoeveel stress dat zorgt.

Tijdens en na de ervaringen kregen de deelnemers meer informatie over het hebben van een LVB. Met LVB bedoelen we in Nederland (Theorie LVB):

  • Mensen met een IQ tussen de 50 en 70 en
  • Mensen met een IQ tussen de 70 en 85 met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen.

16% van de bevolking een IQ onder de 85 heeft. Dit is 1 op de 6 mensen.

In communicatie gaat veel mis door dat wat niet wordt uitgesproken en door dat wat onbewust wordt aangenomen en non-verbaal wordt uitgestraald. Langdurige stress, bijvoorbeeld als gevolg van financiële problematiek of armoede, heeft een negatieve effect op het cognitief functioneren.

Voor mensen met een LVB is het extra moeilijk om de financiële situatie onder controle te houden. Naar schatting heeft 1 op de 4 mensen met schulden een LVB.

Oorzaken van financiële problemen bij mensen met een LVB (Mogelijke oorzaken financiën en LVB) zijn onder andere:

  • Beperkingen in taal- en rekenvaardigheden:
  • Beperkingen in geldbegrip
  • Meer moeite met beheren van geld

In het tweede gedeelte van de Dialoogsessie gingen de deelnemers uit elkaar in drie werkgroepen:

  • Nazorg
  • Werkgevers
  • Zorgprofessionals

Lees het Verslag van de bijeenkomst.

Download het Kennisdocument van MEE Nederland: Hoe kan ik bijdragen aan het voorkomen van armoede, schulden en geldstress? Voor partners van Moedige Dialoog.

Download het onderzoek van Ernst Zegers (2021): Een schuldenvrije toekomst maakt meedoen mogelijk. Over schuldpreventie bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Lees van Stichting OverRood de samenvatting van het boek Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen