Opheffen Stichting Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen

“Door bewustwording en verbinding draagt Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen bij aan een financieel gezond leven van inwoners in het Rijk van Nijmegen. Met een actief netwerk gaan we de dialoog aan over schuldenproblematiek, armoede en financiële redzaamheid,” zo luidt de impactclaim van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen. In 2021 hebben we gebouwd aan het netwerk en kernteam, knelpunten geïdentificeerd en casuïstiek gedeeld. Vanuit de Werkgeversdesk hebben we vele werkgevers benaderd en bereikt, om geldzorgen op de werkvloer te signaleren, bespreekbaar te maken en werknemers door te verwijzen naar de juiste instanties. We zijn trots op wat we in 2021 hebben bereikt aan ontmoeting, verbinding en uitwisseling.

Het blijkt voor Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen lastig om voldoende financiering te vinden om het netwerk in stand te houden. Dat is wel nodig om echt het verschil te maken. Er zijn vele verschillende initiatieven actief op het gebied van ondersteuning bij geldzorgen. Ook in de samenwerking en het verbinden van organisaties wordt tijd en energie gestoken. We vinden dat de ondersteuning aan mensen in armoede en met financiële problemen voorop moet staan, en niet het behoud van de stichting. Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen heeft besloten om per 1 juli 2022 de stichting op te heffen. De activiteiten zijn geborgd, zoals toegelicht in het jaarverslag van 2021 + januari t/m juni 2022.

 

Voor vragen aan Moedige Dialoog Nederland kunt u contact opnemen met Karlijn van Riet: karlijn.van.riet@moedigedialoog.nl
Voor vragen over de Werkgeversdesk en Geldzorgen de Baas neemt u contact op met Iris van der Wal: iris.van.der.wal@moedigedialoog.nl

Over de informatievoorziening richting werkgevers, over het belang om als werkgever aandacht te besteden aan mogelijke financiële problemen van werknemers, is Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen nog in gesprek met de gemeente Nijmegen.

 

We willen u heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en wensen dat het toewerken naar financiële redzaamheid en de afname van geldzorgen en stress binnen het Rijk van Nijmegen hoog op de agenda blijft staan.

Vriendelijke groet,
Hanneke Berben, Ron van Wamel en Astrid Bos
Bestuur Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen

 

Jansje van Middendorp
Kwartiermaker Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen