Online Dialoogsessie 13 december 2021 - Meld je aan!

Graag nodigen we het gehele netwerk van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen uit voor de online Dialoogsessie op 13 december, van 15:00 (inloggen vanaf 14:45) tot 17:30 uur. Deze bijeenkomst organiseren we samen met MEE Gelderse Poort. Het thema van de Dialoogsessie is ‘bijdragen aan een financieel gezonde toekomst van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de regio Rijk van Nijmegen’.

Voor wie is deze bijeenkomst?
Deze bijeenkomst is georganiseerd voor verschillende soorten organisaties in het Rijk van Nijmegen:

  • Maatschappelijke organisaties
  • Bedrijven
  • Gemeenten
  • Kennisinstellingen

Deze organisaties willen zich inzetten om de financiële redzaamheid te versterken. Ook willen zij armoede, schulden en geldzorgen voorkomen en terugdringen.

Het programma van deze middag is als volgt:

14:45 uur                       Inloggen
15:00 – 16:00 uur         Opening en inhoudelijke inleiding over schulden en armoede en de relatie met mensen met een LVB.
                                        Ervaar het zelf! Oefeningen uit de Armoede Experience, Ervaar LVB en Smart met Geld
16:00 – 17:00 uur         Drie werkgroepen, keuze tussen:

  1. Werkgevers: Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor werkgevers om financiële problemen en/of een LVB bij werknemers te signaleren, bespreekbaar maken en hen door te verwijzen?
  2. Nazorg: Welke kansen en mogelijkheden zijn er om mensen (met een LVB) te ondersteunen na bewindvoering?
  3. Zorgprofessionals: Welke kansen en mogelijkheden zijn er om zorgprofessionals te ondersteunen bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van patiënten met financiële problemen en/of LVB?

17:00 – 17:30 uur         Plenaire afsluiting, delen van ervaringen en antwoord op de vraag ‘wat kan ik zelf doen om mensen
                                       met een verstandelijke beperking een andere ervaring
mee te geven?’

Op de dag zelf kunt u kiezen voor één van de werkgroepen: Werkgevers, Nazorg en Zorgprofessionals.

Waar is de bijeenkomst?
De bijeenkomst is online! Vóór 13 december sturen we een link waarmee je kunt inloggen. 

Hoe kan je je aanmelden?
Stuur een email naar rijkvannijmegen@moedigedialoog.nl