Geldzorgen signaleren door zorgprofessionals

Het hebben van geldzorgen hangt samen met het hebben van mentale en fysieke gezondheidsklachten en chronische stress. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Welke kansen en mogelijkheden zijn er om zorgprofessionals te ondersteunen bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van patiënten?

Signaleren door zorgprofessionals was één van de thematafels tijdens de Dialoogsessie van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen, op 21 juni jl. Mensen met een lagere sociaal economische status (SES) leven gemiddeld 15 jaar in mindere gezondheid en gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood. Schulden en gezondheidsproblemen hangen met elkaar samen. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd het geld om gezond te eten, voldoende te sporten of eigen bijdragen te betalen. Anderzijds kunnen gezondheidsproblemen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen, bijvoorbeeld als mensen (een deel van) hun inkomen kwijtraken.

Patiënten geven vaak op allerlei manieren (impliciet) te weten dat er financiële problemen zijn. Ze stellen vragen die de professional kan doen vermoeden dat er meer speelt. Lees meer hierover in het artikel 'De impact van financiële problemen op gezondheid'. 

De Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar 'Geldzorgen in de spreekkamer'. Het doel is om een brug te slaan tussen de huisartsenzorg en de aanpak van schulden. 

Ook diverse organisaties in het Rijk van Nijmegen zijn bezig met dit onderwerp. Tijdens de Dialoogsessie Meet up van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen op 25 oktober 2021 wordt dit besproken. Meld je aan door een mail te sturen naar rijkvannijmegen@moedigedialoog.nl