Dialoogsessie Meet-up 25 oktober vervalt

In juni organiseerde Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen de eerste Dialoogsessie voor het gehele netwerk. Een groot aantal organisaties uit het Rijk van Nijmegen; gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, kwamen samen en deelden kennis en ervaringen. Op 25 oktober was de Dialoogsessie Meet-up gepland. Deze komt te vervallen!

Lees het verslag van de bijeenkomst van 21 juni.

De drie thematafels waarvoor de deelnemers konden kiezen waren:
- De Werkgeversdesk: Werknemers en geldzorgen
- Signalering door zorgprofessionals
- Nazorg na een schuldhulpverleningstraject

Op 13 december organiseert Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen de Dialoogsessie Resultaten, van 15-17:30 uur in Nijmegen. Ook organisaties (gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen) en geïnteresseerden die de eerste bijeenkomst niet aanwezig konden zijn, zijn uitgenodigd!

Meld je aan door een mail te sturen naar rijkvannijmegen@moedigedialoog.nl