Dialoogsessie gehele netwerk op 21 juni

Graag nodigen we organisaties in het Rijk van Nijmegen uit voor de Dialoogsessie van het Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen netwerk, op 21 juni van 15:00 uur - 17:30 uur, inloop om 14:45 uur. Wil je meebouwen aan een verbonden en betrokken netwerk dat elkaar vindt, inspireert, kennis deelt en innoveert?

Doelgroep van de bijeenkomst zijn maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen in het Rijk van Nijmegen, die zich (willen) inzetten voor het versterken van financiële redzaamheid en het voorkomen en terugdringen van armoede, schulden en geldzorgen.

Vertrekpunt is het voeren van de dialoog, de basis voor het bouwen aan en realiseren van de gezamenlijke ambitie. Het gaat om een fysieke bijeenkomst, echte ontmoetingen!

De inloop is om 14:45 uur.
15:00 uur Start van het programma, onder leiding van Reggy Schutte van Moedige Dialoog Nederland. We vertellen over de stand van zaken en de ambitie van Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen.
15:45 uur Uit elkaar in 3 groepen. Tijdens de bijeenkomst kan er gekozen worden voor één van de volgende dialoogtafels:
– De Werkgeversdesk, ondersteuning van werkgevers aan werknemers met geldzorgen.
- Nazorg aan hulpvragers die financiële problemen hebben gehad
- Vroegsignalering, is er een rol voor zorgprofessionals?
16:45 uur Plenaire terugkoppeling in de grote zaal van de dialoogtafels en maken van een gezamenlijk actieplan.
17:30 uur Einde bijeenkomst

Moedige Dialoog Rijk van Nijmegen organiseert deze dialoogsessie vanuit het nieuwe kantoor van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Wezenlaan 71 in Nijmegen.

Je kan jezelf opgeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar rijkvannijmegen@moedigedialoog.nl